เก่งภาษาอังกฤษได้แม้ในวันมาฆะบูชากับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

วันมาฆะบูชาทั้งทีได้ทำความดีพร้อมเก่งภาษาอังกฤษไปกับ บริติช เคานซิล ได้ไม่ยาก หากคุณเป็นคนพุทธด้วยแล้ว การที่เก่งและเป็นคนดีด้วยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 

ลองคิดดูว่าวันนี้หากมีชาวต่างชาติมาสอบถามคุณเกี่ยวกับพระพุทธศานาเพราะด้วยความที่เขาอยากรู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร บริติช เคานซิล เลยไม่พลาดที่จะพาคุณไปเก่งภาษาอังกฤษด้วยคลังคำศัพท์สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษกัน ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย

คำศัพท์

ความหมาย

Buddhism

พุทธศาสนา

Wheel of dharma

วงล้อธรรมจักร

Dharma

ธรรมะ

Stupa

สถูป

Pagoda

เจดีย์

Mantra

บทสวดมนต์

Karma

กรรม

Nirvana

นิพพาน

Four noble truths

อริยะสัจสี่

Ordination

การบวชพระ

Monk

พระ

Make merit

การทำบุญ

Meditation

การนั่งสมาธิ

Enlightenment

การตรัสรู้

Chanting

การสวดเป็นทำนอง

Alms bowl

บาตรพระ

Magha Puja Day

วันมาฆะบูชา

Incense sticks

ธูป

Candle

เทียน

ได้เรียนรู้พร้อมเก่งคำศัพท์กันไปในวันพระแล้ว ก็อย่าพลาดที่จะมาทดลองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดย บริติช เคานซิล ซึ่งได้มาตรฐานการสอบวัดระดับด้วยระบบ CEFR ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก พร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างดีที่สุด จองรอบสอบวัดระดับพร้อมรับคำปรึกษาได้ที่นี่

See also