การสะกดคำระหว่าง British English กับ American English ที่อาจจะทำให้คุณสับสนได้

เชื่อแน่ว่าหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว คงจะพอทราบว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ภาษาอังกฤษจาก British English เท่านั้น เพราะภาษาอังกฤษนั้นได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ด้วยความแพร่หลายของภาษาอังกฤษจึงไม่แปลกที่ภาษาอังกฤษในแต่ละที่นั้นจะถูกใช้ไม่เหมือนกัน และเมื่อการใช้งานไม่เหมือนกันแล้ว การสะกดก็เป็นหนึ่งในสิ่งเห็นได้ชัดว่าภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างที่นอกเหนือจากสำเนียง

วันนี้บริติช เคานซิล จะพาคุณมาดูการสะกดระหว่าง British English และ American English ที่ให้คุณเห็นได้ชัดว่าแต่ละคำมีความต่างกันอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

British English

American English

ความหมาย

Cancelled Canceled ยกเลิก
Centre Center ศูนย์กลาง
Labour Lobor ผู้ใช้แรงงาน / กรรมกร
Licence License การอนุญาต
Organise Organize จัดระเบียบ
Practise Practice การฝึกหัด
Programme Program โปรแกรม
Theatre Theater โรงภาพยนตร์
Traveller Traveler นักท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่าในส่วนใหญ่คำใน British English นั้นมักจะสดและลงท้ายด้วย S แต่ในบางกรณี S นั้นอาจถูกนำไปใช้ใน American English ก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้คุณแน่ใจเวลาเขียนภาษาอังกฤษแล้ว คุณควรที่จะเช็คดูจาก Online Dictionary เพื่อให้แน่ใจก่อนส่งงานเขียนของคุณออกไป 

ใช้การสะกดแบบ British English กับ American English สลับกันได้หรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณควรเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งและใช้แบบนั้นไปจนจบการเขียน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ พร้อมทั้งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพด้วย

หากคุณต้องการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของคุณให้เป็นระบบ พัฒนาอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรู้จุดที่มักผิดบ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษแล้ว พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน Premier Writing สุดยอดคอร์สเรียนสำหรับการเขียนโดยเฉพาะ ที่สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนที่มีประสบการณ์

See also