5 สิ่งที่คุณไม่ควรทำในการสอบ IELTS Writing Task 2

สำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับการเขียน Writing ในส่วนของ IELTS Writing Task 2 นั้นมีสิ่งที่ผู้สอบไม่ควรรู้และไม่ควรที่จะทำ เพื่อให้คุณสามารถได้คะแนนตามเป้าหมายตามที่คุณต้องการ

5 สิ่งที่คุณไม่ควรทำในการสอบ IELTS Writing Task 2

1. ใช้คำซ้ำบ่อยเกินไป:

โดยหากผู้สอบใช้คำซ้ำโดยมากกว่า 4-5 ครั้งขึ้นไปใน 1 essay เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้คือ ผู้สอบควรจะต้องใช้ Pronounce ช่วยในการอ้างถึงสิ่งที่ได้เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้

2. เขียนในสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถาม:

นั่นคือการเขียนนอก Topic ผู้สอบจะไม่ได้คะแนนในส่วนของ Task Achievement จึงจะทำให้คะแนนของ Writing ไม่สูงตามต้องการ

3. ใช้คำย่อในการเขียน:

ไม่ควรใช้คำย่อในการเขียน เนื่องจากไม่เหมาะกับการใช้เป็นภาษาเขียนทางการ

4. เขียนถึง Idea ต่างๆรวมกันใน 1 paragraph:

ไม่ควรเขียนถึง Ideas หลายๆ Ideas ปะปนกันใน 1 paragraph ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบนั้นไม่ได้วางแผนในการ รวมถึงจะทำให้การเรื่องที่คุณเขียนนั้นไม่สามารถจับใจความสำคัญได้ แล้วยังจะทำให้ให้ผู้อ่านหรือผู้ให้คะแนนสับสนและทำให้ เนื้อหาที่คุณเขียนนั้นๆไม่ไหลลื่นอีกด้วย

5. ใช้ประโยค Simple Sentence มากเกินไป:

เนื่องจาก Grammar เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการให้คะแนนสำหรับ IELTS โดยหากผู้สอบท่านใดต้องการได้คะแนนใน band ที่สูงแล้วละก็ การเขียนแต่ประโยค Simple Sentence จะไม่สามารถช่วยทำให้ผู้สอบนั้นได้คะแนนใน band ที่สูงได้เพราะว่าการเขียนด้วย Simple Sentences ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการรู้และใช้ภาษาอังกฤษ นั่นเอง

จบไปแล้วสำหรับ 5 ข้อที่ไม่ควรทำในการเขียน IELTS Writing Essay เป็นอย่างไรกันบ้างคะ บริติช เคานซิล เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการเตรียมสอบ IELTS Coach Boost นะคะ ทั้งนี้ หากเพื่อนๆหรือแฟนๆบริติช เคานซิลท่านใดต้องการที่จะเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ที่บริติช เคานซิล เรามีคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

See also