จะรู้ได้อย่างไรว่าการทักษะการฟังใน IELTS Listening ของคุณไปถึงไหนแล้ว?

ใครหลายคนที่กำลังฝึกและเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่นั้นก็คงจะมีคำถามที่ว่าการฝึกของตนเองนั้นอยู่ในระดับไหนแล้ว มีความก้าวหน้า พัฒนาไปจนถึงระดับที่พร้อมที่จะสอบให้ได้ Band ที่ต้องการแล้วหรือยัง 

ไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนไกลเพราะคำตอบที่คุณสงสัยอยู่นี้ จะถูกเฉลยในบทความนี้ ถ้าคุณพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลย

1) เข้าใจคำศัพท์ที่คุณได้ยิน
    หากคุณเข้าใจคำศัพท์ที่คุณได้ยินเกือบทุกคำ แน่นอนว่าทักษะการฟังของคุณนั้นได้พัฒนาไปอย่างมาก เพราะการที่คุณมีคลังคำศัพท์ต่างๆ อยู่เยอะนั้น เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณได้พัฒนาความรู้ของคุณไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆ รวมถึงบริบทโดยรอบของความหมาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณพัฒนาในทักษะการฟังเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทักษะการเขียนของคุณดีขึ้นด้วยคลังคำศัพท์ที่มีมาก

2) เดาความหมายของศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยจากบริบทโดยรอบของเรื่องหรือประโยคได้
    หลายคำศัพท์ที่คุณไม่คุ้นเคยนั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องรู้ความหมายในทุกคำศัพท์เสมอไป เพราะแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็ไม่แน่ว่าจะรู้จักคำศัพท์ทั้งหมด ซึ่งวิธีหนึ่งที่มักใช้กันคือการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทโดยรอบไม่ว่าจาก Topic หรือจากตัวประโยคเอง

3) การฟังสำเนียงต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ
    สำเนียงเป็นอุปสรรคหนึ่งสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นฝึกทักษะการฟัง ดังนั้นหากคุณสามารถฟังสำเนียงต่างๆอย่างบ่อยครั้งและเข้าใจความหมายโดยรวมของสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่ นั่นก็หมายความว่าคุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก้าวหน้า

ทั้งสามข้อดังกล่าวเป็นส่วนหลักที่สามารถบ่งบอกได้ว่าพัฒนาการของคุณก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ประมาทเวลาทำข้อสอบ และสำหรับใครที่สนใจเตรียมตัวก่อนสอบ IELTS ในวันจริงนั้นบริติช เคานซิล เปิดแล้วกับ คอร์สเรียน IELTS Coach Boost Intensive 12 hrs. ที่อัดแน่นด้วยเทคนิคต่างๆให้คุณพร้อมก่อนสอบในวันจริง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also