นำเสนองานหน้าชั้นเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้โดนใจคุณครู

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนจะต้องมีโอกาสนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียนกันมาบ้างแล้ว แต่บางคนอาจเกิดความไม่มั่นใจในการนำเสนอหรือแม้แต่พูดประโยคติดขัด ไม่ลื่นไหล การนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากน้อง ๆ มีขั้นตอนและรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรใช้ในการนำเสนอ 

บริติช เคานซิล พร้อมที่จะช่วยให้น้องๆพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำเสนองานหน้าชั้นได้โดยไม่ติดขัดและมั่นใจ หากพร้อมแล้วมาติดตามประโยคภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง

1) เริ่มต้นด้วยการทักทาย (WELCOMING YOUR AUDIENCES)

●Good afternoon, everybody (ทักทายแบบไม่เป็นทางการ)

●Good morning, ladies and gentlemen (ทักทายแบบเป็นทางการ)

2) แนะนำตัวและจุดประสงค์ (INTRODUCING YOUR SUBJECT)

●I am going to talk about… (ในวันนี้ ผม/ดิฉัน จะพูดเกี่ยวกับ…)

●The purpose of my presentation is to… (จุดประสงค์ของการนำเสนอของ ผม/ดิฉัน คือ…)

3) บอกถึงภาพรวมในการนำเสนอ (OUTLINING YOUR STRUCTURE)

●After that we’ll consider … (หลังจากนั้นเราจะมาพิจารณาเกี่ยวกับ …)

●Finally, I’ll summarize my presentation … (และท้ายสุด ผม/ดิฉัน จะสรุปการพรีเซนต์ …)

4) พูดคุยกับผู้ฟังในตอนท้าย (TALKING TO AUDIENCES)

●Thank you for listening / for your attention (ขอบคุณสำหรับการรับฟังการนำเสนอ)

●Would anyone like to ask any questions? (ใครต้องการจะถามคำถามอะไรไหม?)

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรู้ในการนำเสนองานได้อย่างมั่นใจขึ้น หากน้อง ๆ สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่จะเอาใจใส่น้อง ๆ อย่างทั่วถึง และสามารถต่อยอดทางภาษาในทักษะต่าง ๆได้ไม่ยาก สามารถสอบถามคอร์สเรียน Secondary Success สำหรับน้อง ๆ มัธยม และ Primary Plus สำหรับน้อง ๆ ประถม จากบริติช เคานซิล ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also