เตรียมความพร้อมสำหรับการไปเที่ยวด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ใครหลายๆคนชอบทำเมื่อมีเวลาว่างหรือเมื่อต้องการที่จะพักจากงานประจำที่ทำอยู่ในแต่ละวัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด เติมพลังให้กับตัวเองและยังอาจจะได้พบเจออะไรใหม่ๆอีกด้วย นอกจากนี้ในบางครั้งหากเราอาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่จากการท่องเที่ยวกลับมาก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามหากเราพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วละก็การท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศน่าจะเป็นความใฝฝันของใครหลายๆคนไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราต้องการที่เที่ยวไปยังต่างแดนไม่ว่าจะไปเที่ยวโดยผ่านทางบริษัททัวร์หรือจะไปเที่ยวด้วยตัวเองที่เราได้ยินคำศัพท์ที่คุ้นหูว่าเที่ยวแบบ “Backpack” ก็คงจะต้องมีการเตรียมตัวกันไม่มากก็น้อย ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย แผนการเดินทาง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และเรื่องของสภาพร่างกายเป็นต้น โดยหากเราพูดถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นภาษาสากลอย่างเช่นภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าในบางประเทศจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการก็ตาม แต่บ่อยครั้งก็ยังมีป้ายบอกทางหรือสถานที่เป็นภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจได้เหมือนกัน ดังนั้นในตอนนี้ บริติช เคานซิลจะขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้แฟนๆบริติช เคานซิลของเราได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสู่โลกอันกว้างใหญ่ต่อไป โดยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ที่สนามบินกันเลย

คำศัพท์ที่พบเจอที่สนามบินและบนเครื่องบิน

คำศัพท์ ความหมาย
Airline สายการบิน
Arrival ขาเข้า
Departure ขาออก
Destination จุดหมายปลายทาง
Boarding pass บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
Boarding time เวลาที่ต้องขึ้นเครื่องบิน
To book จองตั๋ว
Carry on (luggage) กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้
Luggage กระเป๋าเดินทาง
Check in ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่องบิน
Conveyor belt/ baggage claim สายพานที่รับกระเป๋าเดินทาง
Customs ศุลกากร
Delayed เครื่องบินออกเดินทางช้าหรือมาถึงช้ากว่าที่กำหนด
Fragile สิ่งของที่สามารถแตกหักง่าย
Gate ประตูขึ้นเครื่องบิน
Liquids ของเหลว
Take off เครื่องบินกำลังทะยานขึ้น
Landing เครื่องบินลงจอด
Passenger ผู้โดยสาร

จบลงไปแล้วกับคำศัพท์ที่น่าสนใจที่คุณสามารถพบเห็นได้บ่อยๆในสนามบินหรือระหว่างเที่ยวบินครั้งสำคัญของคุณ บริติช เคานซิล หวังว่าแฟนๆ จะได้ประโยชน์จากคำศัพท์นี้เพื่อนำไปใช้ในการเตรียมพร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวกัน สำหรับใครที่รักในการท่องเที่ยวและรักในการอ่านนิตยสาร หรือติดตามรายการท่องเที่ยวต่างๆแล้ว ห้ามพลาดกับคำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่างสำหรับการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้คุณเที่ยวได้อย่างสนุกพร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน สำหรับใครที่อยากจะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด การทักษะการอ่านและทักษะการเขียนแล้ว บริติช เคานซิล ขอนำเสนอคอร์สเรียน myClass Boost คอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน myClass Boost ได้ที่นี่

See also