เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จของคุณกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลก

 myClass คือ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษระดับโลก ซึ่งผู้เรียนจะมีอิสระในการเลือกบทเรียนและเนื้อหาตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้โดยเฉพาะ

  • คลาสเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟ: เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สื่อสาร สนทนา และโต้ตอบกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้โดยตรง
  • เลือกเรียนในแบบที่ต้องการ: สามารถเลือกหัวข้อที่ชอบ บทเรียนที่ที่สนใจ และอาจารย์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์การเรียนของคุณ
  • ปรับเวลาเรียนได้ตลอดเวลา: สามารถเลือกปรับตารางเวลาเรียนได้อย่างยืดหยุ่นผ่านเว็บไซต์ของบริติช เคานซิล หรือแอปพลิเคชั่นของเรา

พัฒนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ หรือในชีวิตประจำวัน myClass จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและสื่อสารอย่างมั่นใจผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้จริง

ผลตอบรับจากนักเรียน myClass