myClass

myClass คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ บริติช เคานซิล ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งาน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีอิสระในการจัดตารางเรียน ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา บทเรียน และอาจารย์ที่เหมาะสมกับตารางชีวิตในแต่ละวัน กับคลาสเรียนแบบสอนสดโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถเรียนรู้ทักษะ และฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งในห้องเรียน และการเรียนนอกห้องเรียนผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ให้คุณได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

และเพื่อให้คุณได้มีเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น บริติช เคานซิลขอแนะนำ myClass Boost ซึ่งเป็นวิธีการสอนรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจนมากขึ้นด้วยบทเรียนแบบ Pre-Learning ที่ให้คุณได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของตัวเองโดยเฉพาะก่อนเข้าห้องเรียนผ่านทาง Online Application 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านบทเรียนและกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนต่างๆ และแกรมม่าหรือไวยากรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ให้คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการอ่านออกเสียงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณออกเสียงได้ตรงตามหลักภาษา และสามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหล
 • สร้างความแข็งแกร่งให้กับทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านแกรมม่า คำศัพท์ การฟัง และการอ่าน ผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ ที่ทั้งสนุกและเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน พร้อมประเมินผลได้ทันที
 • ได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในเรื่องที่คุณอยากจะพัฒนาเป็นพิเศษแบบตัวต่อตัวและไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียนกับบทเรียนแบบ Pre-Learning ที่สามารถเลือกหัวข้อและคำศัพท์ให้ตรงกับความสนใจและไลฟ์สไตล์ของตัวเองผ่านทาง Boost แอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนใช้งานได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

ผลการเรียน

 • สร้างความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน
 • พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้คุณใช้พูดคุยได้จริงอย่างคล่องแคล้ว ทั้งในที่ทำงาน และในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญต่างๆ เพื่อช่วยให้สื่อสารได้อย่างที่คุณต้องการ
 • ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
 • เพิ่มความมั่นใจของคุณในห้องเรียนให้มากยิ่งขึ้นด้วยบทเรียน Pre-Learning ที่เตรียมความพร้อมให้คุณผ่านทาง Boost แอปพลิเคชั่น
 • ให้คุณได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปอีกระดับกับบทเรียนและแบบฝึกหัด Pre-Learning ผ่านทาง Boost แอปพลิเคชั่นที่ตรงกับความสนใจและสถานการณ์รอบๆ ตัวคุณ

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาอังกฤษธุรกิจ การแนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เที่ยวต่างประเทศ หรือการเตรียมศึกษาต่อ ผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่คุณสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปฝึกฝนและใช้ได้จริงชีวิตประจำวัน 

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  แต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ในการผ่านหนึ่งระดับชั้น คุณจะต้องเลือกเรียนทั้งหมด 60 บทเรียน

 • ระดับ

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate 
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass เพิ่มเติม

  ส่งข้อความหาเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass จาก English course consultants ได้ที่นี่