เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษามาตรฐานระดับโลก

myClass คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ บริติช เคานซิล ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งาน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีอิสระในการจัดตารางเรียน ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา บทเรียน และอาจารย์ที่เหมาะสมกับตารางชีวิตในแต่ละวัน กับคลาสเรียนแบบสอนสดโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถเรียนรู้ทักษะ และฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งในห้องเรียน และการเรียนนอกห้องเรียนผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ให้คุณได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านบทเรียนและกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนต่างๆ และแกรมม่าหรือไวยากรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ให้คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการอ่านออกเสียงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณออกเสียงได้ตรงตามหลักภาษา และสามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหล
 • สร้างความแข็งแกร่งให้กับทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านแกรมม่า คำศัพท์ การฟัง และการอ่าน ผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ ที่ทั้งสนุกและเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน พร้อมประเมินผลได้ทันที

ผลการเรียน

 • สร้างความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน
 • พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้คุณใช้พูดคุยได้จริงอย่างคล่องแคล้ว ทั้งในที่ทำงาน และในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญต่างๆ เพื่อช่วยให้สื่อสารได้อย่างที่คุณต้องการ
 • ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาอังกฤษธุรกิจ การแนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เที่ยวต่างประเทศ หรือการเตรียมศึกษาต่อ ผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่คุณสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปฝึกฝนและใช้ได้จริงชีวิตประจำวัน 

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  แต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ในการผ่านหนึ่งระดับชั้น คุณจะต้องเลือกเรียนทั้งหมด 60 บทเรียน

 • ระดับ

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate 
  • Advanced
 • ลงทะเบียนวัดระดับภาษาและรับคำปรึกษาจากเรา

  วัดระดับภาษาของคุณและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราที่สถาบันหรือผ่านระบบออนไลน์ จองวันสอบ คลิก ที่นี่