คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อคณะและระดับการศึกษาต่างๆที่พบได้บ่อย

สำหรับใครที่กำลังมองหาคณะที่ต้องการที่จะทำการศึกษาต่อหรือต้องเขียนประวัติส่วนตัวลงใน Resume เพื่อสมัครงานแล้ว พลาดไม่ได้กับบทความนี้ที่ได้รวบรวมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับรายชื่อและระดับการศึกษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษมาให้คุณได้นำไปใช้ประโยชน์กัน

คำศัพท์เกี่ยวกับรายชื่อและระดับการศึกษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์

ความหมาย

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences

คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Science

คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Commerce and Accountancy

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Education

คณะครุศาสตร์

Faculty of Arts

คณะอักษรศาสตร์

Faculty of Political Science

คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Law

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Communication Arts

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Agriculture

คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Humanities

คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ระดับการศึกษา

Diploma

ระดับประกาศนียบัตร

Bachelor Degrees

ระดับปริญญาตรี

Master Degrees

ระดับปริญญาโท

Doctoral Degrees

ระดับปริญญาเอก

 และทั้งหมดนี้คือคณะต่างๆรวมทั้งระดับการศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ไว้ใช้ในการเรียนต่อและสมัครงาน โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังมองหางาน การที่คุณสามารถพูดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษถึงงานและกิจกรรม รวมทั้งประวัติการเรียนของคุณที่ผ่านมาได้อย่างมั่นใจนั้นคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่คุณจะประสบความสำเร็จในงานได้อย่างแน่นอน

สำหรับใครที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดแล้ว พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน myClass Boost คอร์สเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพระดับโลก! ที่พร้อมสร้างให้คุณเก่งภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also