5 ตัวอย่างวลีเพื่อใช้ในการพูดถึงความเป็นไปได้

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ในเชิงธุรกิจก็เช่นกัน เพราะที่ใดมีโอกาสที่นั่นย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดซึ่งความสำเร็จเช่นกัน และหากคุณคือคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจด้วยแล้ว การที่คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นมืออาชีพ และนำเสนอถึงความเป็นไปได้ย่อมทำให้คุณได้เปรียบในสนามการแข่งขันทางธุรกิจ

หากคุณพร้อมแล้วที่จะพูดถึงความเป็นไปได้ในสิ่งต่างๆ 5 ตัวอย่างวลีด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถพูดถึงความเป็นไปได้พร้อมทั้งสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

  1. It is possible/probable that ...
  2. It could be ...
  3. It is to be expected ...
  4. In all probability ...
  5. It may be …

ทั้ง 5 ประโยคข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณใช้ในการพูดถึงความเป็นไปได้ในเรื่องต่างๆได้ ทีสำคัญ ไม่เพียงแต่การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติแล้ว การที่คุณเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการที่คุณมีทักษะการโน้มน้าวใจผู้ฟัง ย่อมจะช่วยให้ประโยคทั้ง 5 เบื้องต้นนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้งาน

สำหรับคุณที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจแล้ว หนึ่งในคอร์สเรียนระดับโลกจากบริติช เคานซิลคือคอร์สเรียน myClass Plus ที่จะช่วยให้คุณสำเร็จและเหนือกว่าด้วยการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงตามมาตรฐาน มาปลดล็อคความสำเร็จกับเราวันนี้ที่บริติช เคานซิล ทุกสาขา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also