จะถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ชัดเจน?

ความไม่ชัดเจนในข้อมูลต่างๆย่อมนำมาซึ่งความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ดำเนินต่อเนื่องมาจากข้อมูลที่ผิดพลาด

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วย่อมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการสอบถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างในข้อมูลให้ได้มากที่สุด

8 ตัวอย่างประโยคด้านล่างนี้คือวิธีการสอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความกระจ่างถึงข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุด

  1. What is your suggestion?
  2. Do you mean by ... ?
  3. Does it mean ... ?
  4. If I understand correctly ...
  5. What do you mean by ...?
  6. Can you tell me how ...?
  7. Would it be possible?
  8. I'm not sure what you mean by ...? Could you clarify?

สิ่งสำคัญนัั้น อย่าพลาดที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ให้คล่องเพราะนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีแต้มต่อในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถเดินหน้าในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

พลาดไม่ได้กับสุดยอดแห่งความรู้เพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่คุณมีให้ดีและดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยแล้ว กับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก คอร์สเรียน myClass Plus จากบริติช เคานซิล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ ที่นี่

See also