จะพูดนำเสนอ Solutions เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจนาย

ในการทำงานนั้นสิ่งหนึ่งที่เจ้านายหรือเจ้าของธุรกิจที่ได้จ้างคุณเข้าไปทำงานนั้นมองหาคือความคิดที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กรหรือบริษัทนั่นเอง 
ความคิดหรือวิธีทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นในภาษาอังกฤษเรียกว่า Solution วันนี้บริติช เคานซิลมีวิธีการนำเสนอความคิดเห็นหรือ Suggesting solutions เป็นภาษาอังกฤษมาให้คุณได้นำไปใช้นำเสนอให้ดูเป็นมืออาชีพได้ไม่ยาก 

1)Well, we could imagine that ...

2)We should ...

3)Rather than doing ... what you/we should be doing ...

4)This problem could be solved by ...

5)From my experience, the best way ...

ได้วิธี suggesting solutions ทั้ง 5 วิธีไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและสำคัญยิ่งกว่าการที่คุณสามารถนำเสนอ Solutions เป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพได้นั้นคือการที่คุณเข้าใจถึงปัญหาและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น จะยิ่งทำให้คุณเก่งงานแถมได้ใจนายได้ไม่ยากในเวลาเดียวกัน และหากคุณกำลังต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแล้ว คอร์สเรียน myClass PLUS คือหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้คุณสำเร็จได้ไม่ยาก ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน myClass PLUS จากบริติช เคานซิลได้ที่นี่

See also