สร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้างในที่ทำงานด้วยการเสนอความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ (Offering Help)

หนึ่งในทักษะการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 คือการที่คุณสามารถทำงานเป็นทีมได้ และการทำงานเป็นทีมได้นั้นคือหัวใจของความสำเร็จ แต่ก่อนที่จะเริ่มการทำงานเป็นทีมได้นั้น คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่่มการที่คุณยื่นมือเสนอความช่วยเหลือให้ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องทำงานในองค์กรนานาชาติที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติแล้ว การเสนอความช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่เป็นตัวสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเป็นอย่างยิ่ง

วันนี้เรามาเรียนรู้กับ 4 ประโยคง่ายๆในการเริ่มเสนอความช่วยเหลือให้กับคนรอบข้างคุณ (Offering Help)

  1. Would you like me to ...?
  2. Do you want me to ...?
  3. If you wish, I would be happy to ...
  4. Please let me know whether you would like me to …

ทั้ง 4 ประโยคง่ายๆนี้เป็นแค่วิธีการเบื้องต้นที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้ในการเสนอความช่วยเหลือให้กับเพื่อนร่วมงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานในองค์กรหรือบริษัทที่เป็นสากลแล้ว การเสนอความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษแล้วย่อมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สร้างความสำเร็จให้กับคุณได้อย่างง่ายดาย

หากคุณกำลังสนใจและอยากพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยแล้ว พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน myClass Plus คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนทำงาน สอบถามและค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

See also