IELTS writing

คอร์ส IELTS Upper-intermediate เป็นคอร์สเรียนสุดท้ายของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเรา ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะการทำข้อสอบผ่านหัวข้อต่างๆ ตามแนวข้อสอบ IELTS ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าสอบได้อย่างมั่นใจ และใช้เวลาทำข้อสอบได้อย่างคุ้มค่า

ในคอร์สนี้จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และออกแบบแผนการเรียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้พร้อมเรียนรู้จากคอร์สนี้เป็นอันดับแรก ซึ่งจำกัดจำนวนนักเรียนต่อคลาสเพียง 16 ท่านเท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

การเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนคอร์ส IELTS Intermediate มาแล้วหรือมีผลสอบ IELTS ที่ 6.0 ขึ้นไป หรือมีผลสอบวัดระดับที่เหมาะสม

ผู้เรียนที่ยังไม่เคยผ่านการสอบ IELTS มาก่อน ควรลงเรียนคอร์ส IELTS Pre-intermediate หรือ IELTS Intermediate ก่อน เพื่อฝึกฝนให้ครบทุกทักษะ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ลงลึกยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) สำหรับเตรียมสอบ IELTS
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบหัวข้อต่างๆของ IELTS เช่น สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัฒน์ การเจริญเติบโต และการพัฒนา
 • เรียนรู้ทักษะการทำสอบ เช่น การบริหารเวลา การวิเคราะห์คำถามและการประมวลผลข้อมูล
 • ยกระดับเทคนิคที่สำคัญในการทำสอบ เช่น การอ่านแบบค้นหา (scanning) การถอดความ (paraphrasing) และการอ่านแบบข้ามคำ (skimming)
 • บทเรียนเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นอกคลาสเรียน
 • ประเมินพัฒนาการแบบครบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง

ผลการเรียนรู้

 • เรียนรู้เทคนิคและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำสอบ IELTS ให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดคาด
 • กระตุ้นความมั่นใจสูงสุด เตรียมความพร้อมเต็มที่ในวันสอบจริง
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์ส IELTS Upper-intermediate มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบและให้ได้มาซึ่งคะแนนที่สูงขึ้นกว่าที่เคย ทั้งสำหรับข้อสอบ IELTS และ IELTS UKVI

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับ

  • Part A
  • Part B
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเตรียมสอบ IELTS Upper-intermediate จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์ เสาร์และอาทิตย์ 15.00 - 17.00
ปิ่นเกล้า พฤหัสบดีและศุกร์ 19.00 - 21.00
ศรีนครินทร์ อาทิตย์ 15.45 - 18.45

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละท่าน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน