เด็กรุ่นใหม่เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ (มัธยมต้น)

สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เด็กวัยรุ่น มีพฤติกรรม ความสนใจที่แตกต่างไปจากเดิมมาก ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม จะต้องปรับให้เหมาะสมกับความสนใจ และการรับรู้ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนให้มากที่สุด และนี่คือเทคนิคเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาให้คำแนะนำ

1. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม

เด็กรุ่นนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนก็ว่าได้ ข้อดีคือ เด็กในวัยนี้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถรับข้อมูลโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีได้ค่อนข้างดี ขณะเดียวกันพวกเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ดังนั้นเพื่อให้เด็กวัยนี้กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษ และไม่รู้สึกเบื่อ ควรนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ การฝึกสนทนาผ่านโปรแกรมแชท หรือการฟังบทสนทนาผ่าน YouTube ซึ่งนอกจากจะทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียน เด็ก ๆ ยังสามารถเปิดเรียน หรือทบทวนแบบฝึกหัดที่ไหนก็ได้ถ้าต้องการ

2. ใช้เทคนิคช่วยจำ

เด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะระดับมัธยมต้น ค่อนข้างจะมีสมาธิสั้น พวกเขาจะสนใจอะไรเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็จะเปลี่ยนไปดูอย่างอื่น ซึ่งการไม่มีสมาธิกับสิ่งที่ทำ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมพอสมควร เพราะเด็ก ๆ จะลืมคำศัพท์ต่าง ๆ หรือข้อหัวที่เรียนรู้ได้ง่าย  บริติช เคานซิล ในฐานะสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคอร์ส Secondary Plus สำหรับเด็กมัธยม ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนเป็นหลัก แนะนำให้หาวิธีที่ช่วยให้เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้นสำหรับเด็ก ๆ  เช่น นำบทเพลงมาช่วยในการจดจำคำศัพท์ หรือที่เรียกว่า Memolody ซึ่งเป็นการจำคำศัพท์ โดยใช้ตรรกะเชื่อมโยงจากภาพและเสียง (Memologic) หรือในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมของเด็กบางคนก็อาจใช้สี การวาดภาพ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ เข้ากับคำศัพท์เพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น

3. ทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จได้ เมื่อเกิดการทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมก็ไม่ต่างกัน เพราะกระบวนการฝึกฝนด้วยการทำซ้ำ ๆ นี้ จะเข้าไปกระตุ้นกลไกตามธรรมชาติ ทำให้สายส่งข้อมูลในสมองของเราทำงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากสมองของคนเราจะมีเยื่อหุ้มประสาทที่ชื่อว่า ‘ไมอีลิน’ ซึ่งจะเติบโตตามสัญญาณประสาทที่ได้รับการฝึกฝน ฉะนั้นยิ่งทำมากก็ยิ่งได้ผลดีมาก เช่น การฝึกภาษาอังกฤษจากแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าเราทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ก็จะทำให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นได้

4. เรียนภาษาอังกฤษภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

เด็กรุ่นนี้มักเป็นตัวของตัวเอง และมีความคิดเป็นอิสระ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการต่อต้าน หรือเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน Secondary Plus จากบริติช เคานซิล ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลาย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง มีอิสระในการเรียนรู้ด้วยวิธีการของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากเทคนิคทั้ง 4 ข้อนี้ การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ยังต้องส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมโลก เพื่อที่จะสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีได้ คอร์ส Secondary Plus จากบริติช เคานซิล ให้ความสำคัญกับความรู้ในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ โดยจะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ร่วมพูดคุยอภิปรายในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลก ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และรอบรู้เรื่องราวสังคมโลกไปพร้อมกัน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขา