เริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคมหรือตุลาคม 1 คลาสเรียนต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 42 สัปดาห์ (หากเริ่มเดือนพ.ค.) และ 21 สัปดาห์ (หากเริ่มเดือนต.ค.)
กรุงเทพ, นนทบุรี และ เชียงใหม่ 12 - 17 ปี

Secondary Plus เป็นมากกว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

Secondary Plus แตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ จะได้สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกกว้าง

เน้นปฏิบัติ ท้าทาย และช่วยเพิ่มทักษะที่โรงเรียน

น้อง ๆ จะได้พัฒนาทั้งทักษะการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมไปถึง

  • น้อง ๆ มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอหน้าชั้น การโต้วาที ทำคลิปวิดีโอ และการสัมภาษณ์ 
  • น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมโลกปัจจุบัน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น วิถีคนเมือง สิ่งแวดล้อม การกินรักษ์โลก ภาวะโลกร้อน ฯลฯ
  • น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อทำคะแนนสอบที่โรงเรียน
  • น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ภาวะผู้นำ และการร่วมมือกันในกลุ่ม เพื่อเตรียมความสำหรับในอนาคต

บรรยากาศการเรียนทีเป็นกันเอง

น้อง ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน โดยคุณครูที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจะช่วยให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด

น้อง ๆ สามารถฝึกภาษาอังกฤษที่บ้านได้ ผ่าน Secondary Online

เมื่อเรียนกับเราแล้ว โลกของน้อง ๆ จะกว้างขึ้น

Secondary Plus จะช่วยให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนที่โรงเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการสอบทั้งในโรงเรียน และเตรียมตัวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษจะช่วยสร้างมิตรภาพ ส่งเสริมการเรียน และการท่องไปในโลกกว้าง เตรียมพร้อมสู่สิ่งต่าง ๆ ในอนาคต