การเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง และเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

ทุกวันนี้การที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สอง ที่สาม ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะคนที่มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาในยุคนี้ นับว่ามีข้อได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้เรียนภาษาเพิ่มเติม ไม่ว่าจะในด้านของการเรียน การทำงานเมื่อโตขึ้น หรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน

แต่ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของการสื่อสาร ยังมีการศึกษาวิจัยที่พบข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ว่าส่งผลต่อการพัฒนาสมอง รวมถึงทักษะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมากด้วย บริติช เคานซิล รวบรวมข้อดีเหล่านี้มาให้รับทราบกันค่ะ

  • ภาษาอังกฤษช่วยให้มีความจำที่ดีขึ้น

ในการเรียนภาษาอังกฤษข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือ การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจำคำศัพท์ใหม่ ๆ การทำความเข้าใจกับโครงสร้างของประโยค การฝึกใช้คำ หรือวลีต่าง ๆ เพื่อนำใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งกระบวนการจะส่งผลให้สมองได้ทำงานอยู่ตลอดเวลา คล้ายกับคนที่ออกกำลังกายที่ยิ่งออกกำลังกายเป็นประจำก็ยิ่งแข็งแรง ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อสมองส่วนที่ช่วยเรื่องความจำได้ทำงานตลอดเวลา สมองก็จะยิ่งแข็งแรง และจดจำได้ดีขึ้น

  • มีทักษะที่จะทำอะไรหลายอย่างได้ในคราวเดียวกัน

ธรรมชาติของคนที่มีความสามารถด้านภาษาคือ จะสามารถสลับสับเปลี่ยนการใช้ภาษาได้โดยอัตโนมัติ เช่น จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยการเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งนั้น ไม่เพียงคำศัพท์ที่เปลี่ยนไป โครงสร้างของภาษา รวมถึงรูปแบบความคิดก็ยังจะเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นถ้าน้อง ๆ ที่เรียนอังกฤษเน้นปฏิบัติจริง อย่างเช่น Secondary Plus คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม ของ บริติช เคานซิล ที่ได้ร่วมพูดคุยอภิปรายในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ช่วยให้น้อง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เปลี่ยนภาษาได้ฉับพลัน สมองจะพัฒนาไปมากกว่าปกติ ทำให้มีทักษะที่จะทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันโดยไม่ติดขัด และสับสน  ทั้งรอบรู้เรื่องราวสังคมโลกไปพร้อมกันด้วย

  •  มีทักษะในการสังเกต และคัดกรองสารที่ไม่ถูกต้อง

คนเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะช่างสังเกต เพราะต้องคอยจับสำเนียง คำศัพท์ใหม่ ๆ หรือการใช้รูปประโยคที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ซึ่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในสเปน ยังบอกว่าคนที่พูดได้หลายภาษาจะมีทักษะดีในการสังเกต เพื่อรับสาร สามารถกรองสารที่ไม่จำเป็นออกไปได้ และยังจะประเมินค่าสารที่ได้รับมา ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องแค่ไหนได้ดี ซึ่งข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษนี้นับว่าเหมาะกับน้อง ๆ มัธยมที่ต้องเจอกับข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่นทุกวันนี้

  • มีทักษะการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบ

ในการใช้ภาษาหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ น้อง ๆ เคยสังเกตตัวเองไหมว่า เราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดตามไปด้วย เนื่องจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อน้อง ๆ ต้องมีวิธีคิดที่แต่งต่างไปจากเดิม  จึงเกิดความระมัดระวังในการคิดมากขึ้น จะต้องไตร่ตรองเรื่องราว ข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ส่งผลให้กลายเป็นคนที่มีการตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบ

คงจะเห็นแล้วว่าข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษมีมากมายจริง ๆ และสำหรับน้องมัธยมต้น ถ้าเลือก Secondary Plus คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม จาก บริติช เคานซิล นอกจากข้อดีเหล่านี้แล้ว ทางสถาบันยังเพิ่มเติมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างครอบคลุม ไม่เฉพาะแค่ทักษะทางภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น Real life projects ที่น้อง ๆ จะได้พัฒนาความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล และจุดประกายความคิดในมุมมองใหม่ ๆ หรือการฝึกการทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้น เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสที่ดีสำหรับอนาคตให้กับเด็ก ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่ให้มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขาค่ะ