การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้เด็กไทยเก่งภาษา

ทราบไหมว่ามีการสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยแล้วพบว่า คนไทย 100 คนมีคนใช้ภาษาอังกฤษได้แค่ 10 คนเท่านั้น ที่น่าสนใจคือ เว็บไซต์ tasry Thailand รายงานว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย เมื่อเทียบกับเด็ก ๆ ในชาติอื่นของอาเซียนนั้นอยู่ในอันดับรั้งท้าย ทั้งที่เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษหนักไม่แพ้ชาติไหน

จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มีหลายอย่างที่ทำให้เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะ ระบบการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนท่องจำเป็นหลัก, การเรียนภาษาอังกฤษในแบบที่ผิดธรรมชาติ โดยแทนที่จะสอนพูดก่อน กลับสอนให้เขียน และเรียนรู้ไวยกรณ์ หรือครูผู้สอนไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นสิ่งที่เด็กไทย โดยเฉพาะเด็กมัธยมที่เรียนภาษาอังกฤษมายาวนาน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต้องการมากเป็นพิเศษ จึงเป็นการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ตามแนวทางนี้

1. เป็นการเรียนภาษาที่ไม่เน้นการท่องจำเป็นหลัก

การเรียนภาษาอังกฤษที่เด็กไทยทั่วไปได้สัมผัสก็คือ การเรียนที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง คอยบอกคำศัพท์ จดประโยคภาษาอังกฤษ และสอนไวยกรณ์ให้เด็ก ๆ ได้นำไปท่องจำ เพื่อนำมาสอบให้ได้คะแนนดี ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมเช่นนี้ แม้เด็กจะจำคำศัพท์ได้หลายร้อยคำ ท่องหลักไวยกรณ์ได้ขึ้นใจ แต่เด็กจะไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นที่มาให้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยไม่พัฒนา ที่บริติช เคานซิล คอร์ส Secondary Plus เราไม่ต้องให้เด็กท่องจำเพียงอย่างเดียว จึงออกแบบเรียนการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมพูดคุยอภิปราย ในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจ ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และรอบรู้เรื่องราวในสังคมโลกไปพร้อมกัน ทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ ด้วย

2. เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กคิดและวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง

การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย มักจะเป็นไปตามคำสั่งของครูผู้สอน เด็กไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ทั้งที่การเรียนภาษาที่ดี นักเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน ต้องมีการตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ได้ผลดีมากกว่าการท่องจำ ที่ บริติช เคานซิล  คุณครูผู้สอนทุกท่านได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างการเรียนการสอนที่เป็นมิตร เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ และคำนึงถึงความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก ทุกคนในชั้นเรียนจะสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่ ทำให้น้อง ๆ มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

3. มีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษา และมีการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องตามหลักสากล

ไม่ว่าจะ เป็นครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา หรือครูคนไทย ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง เพราะจะมีความเข้าใจในกระบวนการสอนที่ถูกต้อง มีจิตวิทยาในการสอน สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เด็กวัยเริ่มต้นเรียน อย่าง ชั้นอนุบาลไปจนถึงเด็กโตที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม หรือในระดับที่สูงขึ้นมากทีเดียว อีกทั้งการที่ครูได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล ยังหมายถึงเด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักภาษาด้วย

4. มีบรรยากาศการเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

บรรยากาศของการเรียนนี้จะรวมหมด ทั้งเรื่องของสื่อการเรียนการสอน ที่ช่วยกระตุ้นให้น้อง ๆ ความสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเกิดการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่น้อง ๆ สามารถมีส่วนร่วม และสนุกสนานกับการใช้ภาษา รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้ บริติช เคานซิล ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ โดยนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว เรายังมีกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม Film Club, Game Club จาก Secondary Plus คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม

แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จนี้ ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดของการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเป้าไปที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด สำหรับน้อง ๆ มัธยมที่ต้องการคอร์สเรียนภาษาที่แตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยออกแบบมาเพื่อรองรับวิธีการเรียนรู้แบบอิสระตามความสนใจที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความมั่นใจของน้อง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างได้ผล รวมทั้งช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้ดีขึ้น แนะนำ Secondary Plus จากบริติช เคานซิล ค่ะ  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 657 5678