คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ทางเลือกที่ดีสำหรับน้อง ๆ เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับน้อง ๆ มัธยมที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมตามปกติในชั้นเรียนไม่เพียงพอแน่นอน เพราะข้อสอบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย จะมีเนื้อหาที่แตกต่างออกไปจากการเรียนในชั้นเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา และศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษแบบองค์รวม ดังนั้นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุม สามารถเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสอบให้กับน้อง ๆ ได้ จึงเป็นทางเลือกที่ดี

นอกจากนี้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษอย่างเช่น Secondary Plus ของบริติช เคานซิล ยังมีคุณครูผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าโดยเฉพาะ ทำให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมได้อย่างตรงจุด สามารถรู้จุดอ่อนของตัวเองและแก้ไข ทั้งยังจะมีเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้น้อง ๆ เข้าห้องสอบอย่างมั่นใจ รวมถึงเหตุผลดี ๆ ที่ควรเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นผู้ช่วยสำคัญในการสอบ มาฝากค่ะ

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วยทำให้มีวินัยในการเรียนภาษามากขึ้น

มีน้อง ๆ หลายคนที่ไม่สามารถบังคับให้ตัวเองฝึกอ่าน ฝึกเขียน หรือแม้แต่ท่องศัพท์ได้ด้วยตัวเอง แม้จะใกล้สอบเข้ามาทุกทีแล้วก็ตาม การสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม ที่มีเวลาเรียนในแต่ละคลาสที่แน่นอน จะช่วยน้อง ๆ สามารถมีสมาธิ และมีวินัยกับการเรียนได้มากกว่า

  • คอร์สเรียนภาษาสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษได้ตรงจุดมากกว่า

การเรียน หรือฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง น้อง ๆ จะไม่สามารถประเมินทักษะทางด้านภาษาของตัวเองได้ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นเรียนจากจุดไหน หรือมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง รวมถึงไม่สามารถแก้ปัญหา หรือจุดอ่อนทางภาษาของตัวเอง ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียนเสมอ ทำให้ได้คอร์สเรียนที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดีกว่า และถ้าเป็นคอร์ส Secondary Plus จากบริติช เคานซิล น้อง ๆ จะได้รับการประเมินจากครูผู้สอนเป็นประจำ เพื่อให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในการเรียนของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยังจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มทั้งทักษะที่สำคัญด้านวิชาการ และการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตด้วย

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษจะมีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญในการสอน

ครูทุกท่านจะคอยช่วยแก้ปัญหาในระหว่างการเรียน ตอบข้อสงสัย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งในชั้นเรียน และนอกห้องเรียน  ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียน ที่ไม่มีครูคอยตอบข้อสงสัย หรือช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้มีข้อจำกัดในการเรียนรู้มากกว่า และอาจจะพัฒนาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษมีเพื่อนร่วมชั้นเรียน

การเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกันช่วยให้น้อง ๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น การเรียนภาษาด้วยตัวเองอาจทำให้น้อง ๆ ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน ส่งผลให้รู้สึกท้อกับการเรียนได้ง่าย ๆ ขณะที่การมีเพื่อนในการฝึกฝนภาษา ร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน และคอยเป็นกำลังใจในการเรียนให้แก่กัน จะทำให้รู้สึกดีกับการเรียนมากกว่า และเพื่อนที่เรียนเก่ง ก็สามารถจะเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนให้กับน้อง ๆ ได้อย่างมากทีเดียว

  • คอร์สเรียนภาษาจะให้การเรียนรู้ที่มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาที่ดีจะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เตรียมทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับทักษะภาษาอังกฤษ อย่างที่ บริติช เคานซิล คอร์ส Secondary Plus จะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ร่วมพูดคุย อภิปรายในห้วข้อที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรอบรู้เรื่องราวสังคมโลกไปพร้อม ๆ กัน

จะเห็นว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีนั้น เป็นทั้งแรงบันดาลใจ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้มากกว่า ด้วยประสบการณ์ของผู้สอน บวกกับบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมกัน และสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาให้เพิ่มมากขึ้น และที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริงในอนาคต Secondary Plus จากบริติช เคานซิล สามารถตอบโจทย์ความต้องการของน้อง ๆ ได้ครบ สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขาค่ะ