เทคนิคแบ่งเวลาเรียน และการเตรียมตัวสอบไอเอล (IELTS) สำหรับเด็กมัธยม

การเรียนในช่วงมัธยม โดยเฉพาะสำหรับน้องมัธยมปลายถือว่าหนักหนามากพอสมควร เพราะเป็นช่วยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเรียน และความฝัน ถ้าน้อง ๆ ต้องการจะได้การตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และคณะที่ต้องการ จะต้องตั้งใจ และทำคะแนนสอบให้ได้ดีตามเกณฑ์ ส่วนน้องคนไหนที่มีความฝันอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นอกจากคะแนนสอบตามปกติที่จะต้องทำให้ดีแล้ว ยังจะต้องแบ่งความทุ่มเทสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS อีกด้วย

การสอบ IELTS ไม่ใช่ว่านึกจะสอบก็สอบได้เลย แต่น้อง ๆ จะต้องมีการเตรียมตัวกับการสอบมากพอสมควร เนื่องจากในแต่ละพาร์ทของการสอบ ไม่ว่าจะ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ถ้าต้องการให้ได้คะแนนสอบดี อยู่ในระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยดัง ๆ ในต่างประเทศตอบรับเข้าเรียน (คือประมาณ 7.00 ขึ้นไป) ถือว่าไม่ง่าย โดยเฉพาะน้องมัธยมที่มีการสอบ และการเรียนที่หนักหนาอยู่แล้วตามปกติ ดังนั้นการแบ่งเวลาเรียน กับเวลาเตรียมตัวสอบไอเอลให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก

บริติช เคานซิล ในฐานะผู้แทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ มีคำแนะนำในการแบ่งเวลาเรียน และการเตรียมตัวสอบสำหรับน้อง ๆ มาฝากกัน

- ก่อนอื่นน้อง ๆ ต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองก่อน

ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาวางแผนสำหรับการเรียน และการเตรียมตัวอย่างเหมาะสม เช่น ควรรู้ชัดว่าตั้งใจจะสอบไอเอลในช่วงเวลาไหน มีระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบมากน้อยอย่างไร

-  ตรวจสอบทักษะทั้ง 4 ของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด และทักษะส่วนไหนอ่อน ส่วนไหนดี

เพราะถ้าน้อง ๆ ทราบว่าส่วนไหนอ่อน ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข และให้เวลากับการเตรียมตัวในส่วนนี้มากเป็นพิเศษ แต่ถ้าส่วนไหนดีอยู่แล้ว ก็ให้พัฒนาทักษะนั้น จนกลายเป็นจุดเด่น ที่จะช่วยดึงให้คะแนนสอบออกมาดี แต่อาจจะไม่ต้องใช้เวลากับส่วนนี้มากนัก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตัวเองนี้ จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถวางตารางในการเตรียมตัวสอบไอเอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ทำตารางแบ่งช่วงเวลา

โดยเวลาสำหรับการท่องหนังสือตามปกติ กับการเตรียมตัวสอบไอเอลให้แยกกันอย่างชัดเจน เช่น วันจันทร์อ่านหนังสือทบทวนตำราเรียน 1 ชั่วโมง จากนั้นฝึกการเขียน (Writing) เพื่อเตรียมตัวสอบไอเอลอีก 1 ชั่วโมง, วันอังคารฝึกพูด (Speaking) 1 ชั่วโมง แล้วทบทวนตำราเรียน เป็นต้น

- นำภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เช่น ฟังรายการ Talk Show, อ่านหหรือฟังข่าวภาษาอังกฤษ, เขียนบันทึกประจำวัน หรือทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาเป็นภาษาอังกฤษ, พูดเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฝึกหัด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบไอเอลเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่กดดันจนเกินไป คอร์ส Secondary IELTS ของ บริติช เคานซิล ที่ออกแบบสำหรับน้อง ๆ มัธยม อายุ 15-17 ปีโดยเฉพาะ ก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวในส่วนนี้ โดยบอกว่าการเตรียมตัวสอบที่ได้ผลต้องเริ่มจากการพัฒนา และฝึกฝนทักษะ ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกต้องแม่นยำ

- จับกลุ่มเพื่อนเพื่อทบทวนตำราเรียน

รวมตัวเพื่อนที่ต้องการสอบไอเอลมาฝึกซ้อมด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ รู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน และสนุกการเตรียมตัวมากขึ้น เพราะมีเพื่อนที่ร่วมทุ่มเทไปด้วยกัน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางการเตรียมตัวสอบไอเอล และการแบ่งเวลาเรียนที่นำมาแนะนำกัน ซึ่งทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนด้วย แต่น้อง ๆ ไม่ควรจัดตารางเรียนไม่ให้แน่นจนเกินไป ในแต่ละวันควรมีเวลาสำหรับการผ่อนคลาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ กับเพื่อนบ้าง เพื่อไม่ให้รู้สึกเคร่งเครียด จนไม่มีความสุข และขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งถ้าน้อง ๆ ต้องการวางแผนเตรียมสอบ IELTS อย่างมั่นใจ เพื่อปูทางสู่มหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ คอร์สเรียน Secondary IELTS จากบริติช เคานซิล มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง พร้อมคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้คะแนนดีขึ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขา