Skimming และ Scanning เทคนิคที่ช่วยให้การสอบ Reading ของ IELTS ได้คะแนนดี

น้อง ๆ หลายคนที่สอบไอเอล (IELTS) มักจะบ่นว่าการสอบในพาร์ท Reading ทำคะแนนดี ๆ ได้ยากมาก ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเด็กในยุคนี้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ แบบเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่ ทำให้ทักษะด้านการอ่านไม่ดีเท่าที่ควร พอมาเจอกับการสอบ Reading ของ IELTS ที่ค่อนข้างยาก เพราะในเวลา 60 นาที จะมีถึง 3 บทความให้อ่าน เมื่ออ่านแล้วก็ต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่อ่านมาตอบคำถามอีก 40 ข้อ ซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วน้อง ๆ จะมีเวลาตอบคำถามอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาทีเท่านั้น

การจะทำบททดสอบให้ได้ดีในเวลาจำกัด บริติช เคานซิล แนะนำว่าน้อง ๆ จะต้องฝึกฝนและมีเทคนิคเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งเทคนิควิธีที่ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ที่ได้รับความนิยมมาก ก็คือ Skimming, Scanning, Surveying และ Intensive Reading แต่ถ้าเฉพาะเจาะจงไปที่การสอบ Reading ของ IELTS จะมีอยู่ 2 วิธีที่นิยมเลือกใช้กัน นั่นคือ Skimming และ Scanning

Skimming และ Scanning คืออะไร? บริติช เคานซิล มีคำตอบ พร้อมกับเทคนิคในการอ่านสำหรับน้อง ๆ ดังนี้

การอ่านแบบ Skimming คือ การอ่านเร็ว ๆ แบบข้ามคำ โดยจะไม่อ่านต่อเนื่องทั้งประโยค หรือทั้งบทความ แต่จะอ่านข้ามเป็นคำ ๆ เป็นประโยค หรือบรรทัด ๆ ไปก็ได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจับใจความสำคัญของบทความนั้น ๆ (Main idea) และเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดที่สำคัญเพียงบางสิ่งบางอย่าง เช่น บทความนี้พูดถึงอะไร หรือพูดเกี่ยวกับใคร มีภาพรวมของเนื้อความเป็นอย่างไร

หลักการอ่านแบบ Skimming มีวิธีการ ที่น้อง ๆ สามารถนำไปฝึกฝนได้ คือ

  • อ่านชื่อเรื่อง และหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้รู้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไร
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพประกอบ ซึ่งภาพจะช่วยให้น้อง ๆ พอจะเข้าใจเนื้อหาของบทความอย่างคร่าว ๆ ได้
  • ให้อ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของทุกย่อหน้าทุกครั้ง
  • อ่านแบบใช้การกวาดสายตาให้ทั่วทั้งบทความ แต่อย่าอ่านทุกคำ เพราะจะเสียเวลามาก
  • พิจารณาความหมายของคำต่าง ๆ หรือ Keyword ที่เลือกมา

ส่วนการอ่านแบบ Scanning คือ การสแกนหาคำสำคัญต่าง ๆ แบบกวาดสายตาคร่าว ๆ เร็ว ๆ เพื่อค้นหาข้อมูล หรือคำตอบเฉพาะเจาะจงสำหรับคำถาม เช่น หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบุคคล, สถานที่ ฯลฯ โดยน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์ทุกคำในประโยค

หลักการอ่านแบบ Scanning สามารถทำได้ คือ

  • ไม่ต้องอ่านทุกคำ แต่ให้ใช้สายตาอ่านกวาดให้ทั่วบทความอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เจอสิ่งที่กำลังค้นหา หรือ Keyword ที่น้อง ๆ ต้องการ
  • ให้อ่านหัวข้อ และชื่อเรื่องต่าง ๆ อย่ามองข้ามไป เพราะในส่วนนี้มักจะบอกถึงสิ่งที่น้อง ๆ กำลังค้นหาอยู่
  • เมื่อเจอคำตอบ หรือ Keyword ที่ต้องการให้อ่านประโยคนั้นทั้งประโยคอย่างตั้งใจ

จะเห็นว่าทั้ง Skimming และ Scanning เป็นเทคนิคการอ่านที่ช่วยให้น้อง ๆ สามารถอ่านบทความได้รวดเร็วขึ้น ในขณะที่สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีผลต่อการสอบ Reading ของ IELTSเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นควรหาเวลาในการฝึกทักษะนี้ให้ชำนาญและเกิดความมั่นใจ และถ้าน้อง ๆ ต้องการฝึกฝนเทคนิคกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมฝึกฝนแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ที่ช่วยให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ได้ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ IELTS ในปีที่ผ่านมา พร้อมจับเวลาแบบสอบจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับแนวทางในการทำข้อสอบ ติดต่อคอร์สเรียน Secondary IELTS จาก บริติช เคานซิล ผู้แทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขา