การเตรียมตัวก่อนสอบไอเอล (IELTS) มีอะไรบ้าง?

ถ้าน้อง ๆ ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าสู่สนามสอบไอเอล (IELTS) น้อง ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม ต้องเตรียมใจเลยว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะต้องเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม และต้องทุ่มเทเวลาในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว  ถ้าน้อง ๆ ยังไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอะไรบ้าง บริติช เคานซิล สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นผู้แทน การจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ มีสิ่งที่ควรทำก่อนสอบไอเอลมาแนะนำดังนี้

  • ทำความเข้าใจกับรูปแบบและเวลาในการสอบ

การสอบไอเอลเป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเป็นสากล ฉะนั้นไม่ว่าจะเข้าสอบที่ไหนรูปแบบการสอบจะเหมือนกันหมด รวมถึงประเภทคำถาม, เวลาที่กำหนดไว้ในการสอบ,พาร์ทต่าง ๆ  น้องที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม จึงควรทำความเข้าใจกับรูปแบบของการสอบไอเอลก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า รู้ว่าคำถามแบบไหนควรเลือกใช้คำตอบแบบไหน เพื่อให้ได้คะแนนดี และควรอยู่ในเวลาเท่าไหร่ เป็นต้น

  • ฝึกทำข้อสอบไปก่อนล่วงหน้า

อย่างที่รู้กันว่าข้อสอบไอเอลจะเป็นมาตรฐาน ฉะนั้นแนวทางข้อสอบจากปีเก่า ๆ จึงเป็นประโยชน์มาก แม้ว่าจะไม่เหมือนกันเป๊ะ แต่ก็ยังอยู่ในแนวทางเดิม ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรเข้าไปหาข้อมูลข้อสอบแบบออนไลน์ หรือซื้อหนังสือรวบรวมข้อสอบเก่า ๆ มาลองฝึกทำให้มากเท่าที่จะมากได้ ถ้าน้อง ๆ เรียน Secondary IELTS จาก บริติช เคานซิล ก็จะได้ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมจับเวลาแบบสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวทางการทำข้อสอบ ซึ่งช่วยให้เข้าใจแนวทางการตั้งคำถาม และการหาคำตอบที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถนำมาวางแผนบริหารเวลาการสอบของตัวเองดีขึ้นได้

  • หาคนช่วยตรวจสอบการเขียนและการพูด

ถ้ามีคนรู้จักที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีครูเจ้าของภาษามาเป็นผู้ช่วยจะดีมาก เพราะการเขียน และการพูดภาษาอังกฤษจะถูกต้องและเป็นธรรมชาติมาก ถ้าได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลต่อคะแนนอย่างมาก เนื่องจากการสอบไอเอล เน้นภาษาอังกฤษให้นำไปใช้ได้จริง คนที่จะช่วยตรวจสอบจึงต้องสามารถแนะนำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้นำไปปรับปรุงแก้ไขได้

  • ฝึกทุกทักษะให้มากที่สุด

น้อง ๆ คงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Practice makes Perfect ซึ่งการสอบไอเอลก็เช่นกัน ต้องฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ภาษาอังกฤษให้นำไปใช้ได้จริงก่อนจะเข้าห้องสอบ ทั้งการฝึกตอบคำถามในการสอบพูด, การเขียนคำตอบ, การฟังเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมูล และแนวคิดหลัก, การอ่านทั้งแบบ skimming และ scanning เป็นต้น

  • ค้นหาคลาสเรียนเพื่อการสอบไอเอลโดยเฉพาะ

การหาคลาสเรียนที่เหมาะกับตัวเอง เป็นสิ่งควรทำก่อนสอบไอเอลอย่างยิ่ง คลาสเรียนที่เหมาะกับตัวเอง หมายถึงคลาสเรียนที่ช่วยให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการสอบ และยังต้องช่วยแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างตรงจุด เช่น Secondary IELTS คอร์สเรียนไอเอลสำหรับน้อง ๆ มัธยมอายุ 15-17 ปีโดยเฉพาะ จากบริติช เคานซิล ที่ช่วยวางแผนเตรียมสอบ IELTS ปูทางอย่างมั่นใจสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ นอกจากนั้นอย่าลืมเลือกสถานที่เรียนที่สะดวกในการเดินทางไปเรียนด้วย

  • วางแผนเรื่องเวลาในการสอบ

ถ้าศึกษาในรายละเอียดจะเห็นว่า การสอบในแต่ละพาร์ทมีกำหนดเวลาที่แน่นอน และมีรายละเอียดการสอบอย่างชัดเจน เช่น การสอบเขียน จะมี 2 tasks โดย task 1 (สำหรับ IELTS Academic test) เป็นการเขียนอธิบายกราฟ, ตาราง, ชาร์ต,แผนภูมิภาพ หรือจดหมาย และ task 2 ที่เป็นการเขียนเรียงความทั่วไป ซึ่งทั้งสอง tasks จะมีกำหนดเวลาในการเขียนที่น้อง ๆ ต้องบริหารเวลาให้ดี เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้ครบถ้วน หรือการสอบพูด ที่เวลาที่กำหนดทำให้จะต้องตอบคำถามภายใน 1-2 นาที เพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องเวลา และการฝึกทำตามเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ก่อนเข้าห้องสอบลองนำสิ่งที่ควรทำก่อนสอบไอเอล ที่บริติช เคานซิล แนะนำ ไปสำรวจตัวเองว่ามีทุกข้อครบถ้วนหรือยัง ถ้ายังให้เพิ่มเติมโดยด่วน แล้วจะง่ายกว่าถ้ามีคอร์สเรียน IELTS โดยตรงมาเป็นผู้ช่วย อย่าง Secondary IELTS จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยน้อง ๆ วางแผน และเตรียมความพร้อม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมการฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายกับครูผู้เชี่ยวชาญ แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้น้อง ๆ เข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจกว่าใครแน่นอน สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขา