รู้ไหม? สอบไอเอล (IELTS) ให้ประโยชน์ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานในคราวเดียว

มีหลายคนที่เข้าใจว่าการสอบ IELTS ให้ประโยชน์ด้านการเรียนสำหรับน้อง ๆ มัธยมปลาย ที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมเท่านั้น แต่ความจริงแล้วการสอบIELTS มีประโยชน์หลายด้านทีเดียว ไม่ว่าจะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียน หรือเรื่องงานก็ตาม เนื่องจากการสอบไอเอล (IELTS-International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ กว่า 10,000 แห่งใน 140 ประเทศทั่วโลก

ทั้งยังเป็นการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลาย ๆ ประเทศด้วย เพราะฉะนั้นการสอบIELTS จึงเป็นเสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดโอกาสในหลาย ๆ ด้านให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบอย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง บริติช เคานซิล สถาบันสอนภาษา ผู้แทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ บอกถึงประโยชน์ของการสอบไอเอล (IELTS) ไว้ดังนี้

  • เปิดโอกาสให้ผู้สอบIELTS สามารถนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษากว่า 32 ประเทศ ซึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยนั้น น้อง ๆ ที่สอบไอเอลนิยมนำคะแนนที่ได้เข้าศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมากที่สุด
  • เสริมศักยภาพทางการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมให้มากขึ้นกว่าเดิม มีการสำรวจพบว่าการสอบIELTSช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าสอบมีการพัฒนาทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยกว่า 52% บอกว่าช่วยให้ประสบความสำเร็จกับการทำกิจกรรมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และกว่า 63% บอกว่าช่วยให้การเรียนรู้ในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้อาจเพราะก่อนการทดสอบจะต้องทุ่มเทในการฝึกฝน และเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น หรือเตรียมตัวด้วยการ สมัครคอร์สเรียน อย่างเช่น Secondary IELTS จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยวางแผนเตรียมสอบ IELTS ปูทางอย่างมั่นใจ ด้วยคำแนะนำ และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  • ช่วยให้สามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการสอบIELTS นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแล้ว ผู้สอบยังจะต้องสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเฉพาะในการสอบพาร์ท การฟัง และการพูด ดังนั้นถ้าผ่านการสอบมาได้ด้วยคะแนนที่ดี ก็หมายความว่าได้ก้าวผ่านอุปสรรคทางด้านภาษามาแล้ว จึงสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม
  • ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีมากขึ้น การสอบIELTS นับว่าเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเข้มข้นมาก ยิ่งกว่าการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมตามปกติ ดังนั้นการจะสอบผ่านได้ต้องทุ่มเท มีวินัย และอดทน ผู้ที่สอบผ่านจึงมั่นใจได้ว่ามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษในระดับดี ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นตามไปด้วย
  • ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กว้าง และเติบโตได้เร็วขึ้น เนื่องจากการสอบ IELTS เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับกันดี ดังนั้นถ้าคนทำงานผ่านการสอบมาแล้ว โดยได้คะแนนที่ดี จะได้รับความเชื่อใจ และยอมรับจากองค์กร ทำให้สามารถเติบโตในสายงาน และยังก้าวหน้าไปสู่การทำงานในระดับสากลได้ง่ายมากขึ้น

ทราบแล้วใช่ไหมคะ การสอบไอเอลมีประโยชน์ ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงอนาคตการงาน และความมั่นใจของผู้สอบ ดังนั้นควรเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถสอบได้คะแนนดี ด้วยการเลือกคอร์สเรียนที่ทำให้น้อง ๆ มีความพร้อมกับการสอบอย่างเต็มที่  Secondary IELTS คอร์สเรียนจาก บริติช เคานซิล มีเนื้อหาการเรียนที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี เช่น ช่วยพัฒนาและฝึกฝนทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกต้องและแม่นยำ, เพิ่มคลังคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ เพื่อให้เข้าสอบอย่างมั่นใจ, ฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขา