เสริมทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน

พบเว็บไซต์ LearnEnglish แหล่งความรู้สำหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ จัดทำโดยบริติช เคานซิล ที่ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

นอกจากนี้ คุณจะยังได้ฝึกฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอและพอดคาสต์ พัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ แบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบ IELTS พร้อมด้วยการแหล่งฝึกฝนทักษะการเขียนอีกด้วย