ครูผู้สอนของเราใช้วิธีการสอนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลากหลายรูปแบบ สื่อการสอนที่ทันสมัย และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อช่วยให้คุณบรรลุสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้

กิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาที่นำไปใช้ได้จริง สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 

ตาม Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ประกอบด้วย:

  • กิจกรรมกลุ่มกับนักเรียนในระดับเดียวกัน
  • แบบฝึกหัดการพูดในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจ
  • เทคนิคการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้คุณมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
  • ข้อเสนอแนะส่วนตัวที่จะได้รับเป็นประจำเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้า
  • แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เช่น แอป Boost การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแบบตัวต่อตัว และบริการตรวจการบ้านงานเขียน