การสอนภาษาอังกฤษให้แก่ลูกๆเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อผู้ปกครอง คุณจะสามารถสร้างแรงบรรดาลใจให้กับลูกๆได้อย่างไรให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ?

เรามี 5 เคล็ดลับหรือแนวทางเพื่อกระตุ้นลูกๆของคุณในการพูดภาษาอังกฤษ

1. เทคนิคข้อแรกคือ มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม

การเรียนภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มต้นด้วยผู้ปกครอง ถ้าลูกของคุณเห็นคุณอ่านภาษาอังกฤษ ดูภาพยนต์ภาษาอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษ เด็กๆจะมีแรงบรรดาลใจในการทำแบบเดียวกันกับคุณ การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกระตืนรือร้นของคุณต่อการเรียนภาษาอังกฤษของลูกๆดีกว่าที่คุณจะคาดหวังให้พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษตามแนวทางของเขาเอง การให้คำชื่นชมและการให้กำลังใจรวมทั้งให้การสนับสนุนกับลูกของคุณจะเพิ่มแรงบรรดาลใจและความมั่นใจของลูกคุณได้ 

2. เทคนิคข้อที่สอง คือ 

ผู้ปกครองจะรู้จักลูกๆของพวกเขาดีที่สุด เพื่อที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีคุณค่าต่อเด็กๆ ต้องมั่นใจว่าเด็กๆมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สนุกสนานเหล่านั้นโดยเป็นกิจกรรมที่หมาะกับลักษณะนิสัยและความสนใจของเด็กๆ เด็กๆ ที่มีความกระตือรือร้นอาจจะต้องการเล่นเกมส์ต่อสู้ ในขณะที่เด็กที่เรียบร้อยอาจจะชอบที่จะเล่นเกมส์คำศัพท์หรือ Game Card ถ้าลูกๆของคุณชอบกีฬา พวกเขาอาจจะสนุกสนานกับเนื้อหาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬา ถามพวกเขาถึงกิจกรรมอะไรที่ชอบทำ เพื่อเป็นการเพิ่มไอเดียของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณได้รับ  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง