Image of Tower Bridge

ชื่อเสียงด้านวิชาการของสหราชอาณาจักรเป็นที่ยอมรับในระดับโลก บัณฑิตของเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุดในโลก เพราะมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมั่นใจและสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งทักษะนี้พัฒนาขึ้นในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ

มาร่วมงาน Webinar เรียนต่อสหราชอาณาจักร กับเรา! คุณจะได้เปิดโลกใหม่เกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร และวางแผนอนาคตของคุณ ลงทะเบียนเลยวันนี้!