โครงการซัมเมอร์ในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม 2559

เรียนซัมเมอร์ที่สหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม มิถุนายน - สิงหาคม 2559

โครงการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ สำหรับนักเรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในดินแดนต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ กับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริติช เคานซิล ประกอบไปด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษหลักเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษหลักสูตรฝึกอบรมครู และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโปรแกรมทัศนศึกษาอีกด้วย 

คลิกที่นี่ หากคุณต้องการให้เราส่งข้อมูลให้

โครงการนี้เหมาะกับใคร

นักเรียนหลักสูตรนานาชาติและนักเรียนหลักสูตรไทย ที่ปิดเทอมระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559 เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่าง และโอกาสในการได้เจอเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนประจำที่อังกฤษ

นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เช่นภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนงานวิชาการ นักเรียนจะได้เรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอังกฤษ 

ช่วงอายุ 

โครงการซัมเมอร์ฯ เปิดรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป จนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 

ระยะเวลาหลักสูตร 

หลักสูตรซัมเมอร์ช่วงปิดเทอม เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559 มีระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

* วันเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละโรงเรียน/สถาบัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางกับตัวแทนแต่ละสถาบันอีกครั้ง 

ที่พัก 

ที่พักส่วนใหญ่เป็นการพักร่วมกับครอบครัวชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดสรรค์และมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนจากต่างชาติ นอกจากนั้นในบางโปรแกรมที่พักอาจเป็นหอพักของสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบนักเรียนอังกฤษ

ผู้ดูแลกลุ่ม 

ทุกๆ โปรแกรมจะมีตัวแทนจากสมาคมฯ คอยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในสหราชอาณาจักร โดยผู้ดูแลกลุ่มจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มซัมเมอร์ และจะพักอยู่ในสหราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาโครงการฯ และเดินทางไปและกลับพร้อมกับกลุ่ม 

ค่าใช้จ่าย* 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรแกรมจะอยู่ที่ประมาณ 185,000 บาท ซึ่งเป็นราคารวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร ค่าประกันสุขภาพ อาหาร 3 มื้อ โปรแกรมทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ตลอดหลักสูตร 

* ราคาและรายละเอียดต่าง ๆ อาจแตกต่างกันในแต่ละโปรแกรม และอาจเปลี่ยนแปลงได้

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ