ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

หากความใฝ่ฝันของคุณคือการเป็นนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยานหรือวิศวกรการบิน ปิดเทอมมิถุนายน – สิงหาคมนี้ บริติช เคานซิลร่วมกับ TIECA ชวนคุณบินลัดฟ้าไปพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบินในดินแดนต้นกำเนิดภาษาให้คุณก้าวสู่อาชีพในฝันอย่างมั่นใจกับหลักสูตร English for Aviation 

English for Aviation เหมาะสำหรับใคร

English for Aviation เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านการบิน เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้านการบินโดยเฉพาะ ให้คุณเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร เพิ่มพูนศัพท์เฉพาะทาง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

English for Aviation เรียนอะไรบ้าง และต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอย่างไร 

หลักสูตรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน โดยเริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการบินไปจนถึงภาษาอังกฤษขั้นสูงและการเตรียมตัวสอบ โดยประกอบด้วยเนื้อหาให้เลือกดังต่อไปนี้ 

  • เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น พร้อมเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการบิน
  • ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารระหว่างนักบิน และระหว่างนักบินกับผู้ควบคุมอากาศยาน
  • การสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
  • ความผิดพลาดทางการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น 
  • ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรด้านการบิน 
  • โอกาสในการเรียน และสัมผัสวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจของสหราชอาณาจักร หนึ่งในฮับการบินและธุรกิจสำคัญของโลก เปิดโอกาสการเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง

English for Aviation ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร 

หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ แต่สามารถเพิ่ม-ลดระยะเวลาเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถเลือกเดินทางไปเรียนเป็นกลุ่ม หรือแบบเดี่ยวก็ได้