English beginner course

สำหรับผู้ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ และต้องการที่จะปูภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แข็งแรง เพื่อพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไป พร้อมช่วยเสริมทักษะ รวมไปถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

 • พัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ ผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ทั้ง 4 ทักษะ เช่น การพูดถึงครอบครัว บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • เรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐาน รวมถึงหลักการใช้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การเขียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวเองบนโลกออนไลน์ และการเขียนโปสการ์ด

ผลการเรียนรู้

 • เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ ประโยคที่จำเป็น และหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการทำงาน การเรียน และในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดและการฟัง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น มีจุดมุ่งหมายที่จะปูภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เพิ่งเริ่มเรียน ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน โดยทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับจากคอร์สนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนคอร์สระดับสูงขึ้นต่อไปของ บริติช เคานซิล

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง

 • ระดับ

  • English Starter A
  • English Starter B
  • English Starter C
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น จาก English course consultants ได้ที่นี่