ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์

เพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่องานทางการแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรรม ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารและคำศัพท์เฉพาะทางที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมั่นใจ เรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร ที่จะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ปิดเทอมมิถุนายน – สิงหาคมนี้ บริติช เคานซิลร่วมกับ TIECA ชวนคุณบินลัดฟ้าไปพัฒนาภาษาอังกฤษในดินแดนต้นกำเนิดภาษาและสัมผัสวัฒนธรรมแบบอังกฤษ กับหลักสูตร English for Medicine 

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์ เหมาะสำหรับใคร

English for Medicine เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาแพทย์ นักเรียนนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าเรียนแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และเปิดรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยสถาบัน ฯ ที่ได้รับการรับรองจากบริติช เคานซิล ในเมืองต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร  

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์ เรียนอะไรบ้าง และต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอย่างไร 

หลักสูตรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน โดยประกอบด้วยเนื้อหาให้เลือกดังต่อไปนี้;

  • เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น พร้อมเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางในแวดวงการแพทย์ 
  • เรียนรู้การใช้ประโยคและไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์ เช่นการซักประวัติคนไข้ 
  • การวิเคราะห์อาการ การให้คำแนะนำคนไข้ การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน 
  • สัมผัสชีวิตนักศึกษาแพทย์ในสหราชอาณาจักร ผ่านการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำ   
  • โปรแกรมทัศนศึกษาเพื่อสังเกตและเรียนรู้การทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำในสหราชอาณาจักร 
  • ทดลองสอบ PLAB ข้อสอบสำหรับขอรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหราชอาณาจักรกับ Examiner ที่ได้รับการรับรอง 

English for Medicine ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร 

หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ แต่สามารถเพิ่ม-ลดระยะเวลาเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถเลือกเดินทางไปเรียนเป็นกลุ่ม หรือแบบเดี่ยวก็ได้