กิจกรรมในปี 2558-2559

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Balancing Social and Commercial Objectives in Social Enterprise

Bob Doherty รองคณบดี คณะการจัดการ University of York ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Balancing Social and Commercial Objectives in Social Enterprise ซึ่งทางบริติช เคานซิลได้ร่วมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

Bob Doherty เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย แห่ง Divine Chocolate ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมชั้นนำของโลกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541  กิจการนี้ประสบความสำเร็จในการท้าทายรูปแบบเดิมๆ ของการค้า และวิธีที่อุตสาหกรรมช็อกโกแลตดำเนินงาน จนได้เป็นบริษัทช็อกโกแลตแฟร์เทรดบริษัทแรกที่มุ่งเน้นที่ตลาดมวลชนขนาดใหญ่และมีชาวไร่เป็นเจ้าของ  แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ Divine สามารถประสบความสำเร็จได้ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา และมีความท้าทายอะไรบ้างในการคงความสำเร็จและความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้มีผู้ประกอบการทางสังคมจากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 30 ท่าน โดยแต่ละท่านกำลังทยอยเดินทางสู่การเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน  การประกอบการทางสังคมในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลผ่านสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส) แต่การเรียนรู้วิธีการสร้างความสมดุลระหว่างจุดประสงค์ทางสังคมและการค้า รวมถึงความตึงเครียด การแลกเปลี่ยน และความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งอาจจะเกิดจากการสร้างความสมดุลดังกล่าว จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ นับเป็นโอกาสอันล้ำค่าสำหรับผู้เข้าร่วมงาน  

ดาวน์โหลด: Balancing social and commercial objectives in social enterprise

Video

โครงการ Business and Investment Readiness Programme

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมในปี 2557-2558

งาน Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions

งาน Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions ได้กล่าวถึงความสำคัญของกิจการเพื่อสังคมและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการพัฒนากิจการเพื่อสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร 

ดาวน์โหลด: Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions

Video

งาน Roundtable Policy Discussion with Sir Ronald Cohen, Chair of the G8 Social Investment Taskforce

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริติช เคานซิลได้เชิญผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยและภาคธุรกิจมาพบกับ Sir Ronald Cohen เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อสังคมในงาน Roundtable Policy Discussion   การพา Sir Ronald Cohen ให้ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมซึ่งเป็นศิษย์ Oxford  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสียง ในงานสองชั่วโมงที่เปิดเผยตรงไปตรงมาและสร้างแรงบันดาลใจ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจอันมากมายตลอดระยะเวลาไม่กี่วันในกรุงเทพฯ ของ Sir Ronald Cohen 

บ่อยครั้งที่การเยี่ยมเยียนของบุคคลสำคัญ จะลืมคำนึงถึงกลุ่มคนที่สำคัญอย่างเยาวชน และในกรณีนี้ เป็นกลุ่มที่ได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคมไทยผ่านธุรกิจของพวกเขาแล้ว ในงานที่สถานเอกอัครราชทูตนี้มีเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจำเป็นต่อการเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไปของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

ดาวน์โหลด: Sir Ronald Cohen in Thailand 

งานสัมมนา Social Investment Market: Beyond CSR & Philanthropy

ฟอรั่มนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการลงทุน และบุคคลทั่วไปได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องโอกาสและความท้าทายของการลงทุนเพื่อสังคม โดย Sir Ronald Cohen ประธานของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการลงทุนเพื่อสังคมของกลุ่ม G8 ได้ให้เกียรติมาร่วมงานนี้  นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสองท่าน ได้แก่ Durreen Shahnaz และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลงทุนเพื่อสังคมในประเทศไทย

Sir Ronald Cohen เป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยม ท่านฉายภาพวิธีที่ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตลาดการลงทุนเพื่อสังคมและทำให้ “ธุรกิจที่พัฒนาชีวิตของผู้คน” ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของสหราชอาณาจักรให้ผู้เข้าร่วมงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการทางสังคม เข้าใจโดยไม่ใช้สไลด์ประกอบ เรื่องราวของ Sir Ronald Cohen ซึ่งเริ่มจากการสร้างธุรกิจหลายล้านปอนด์ของท่านเองตอนอายุ 26 สามารถทำให้พวกเราสนใจและจินตนาการตามได้