ภาวะที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นและมีอยู่ของกิจการเพื่อสังคม

ภาพรวมการพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษนับว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความชัดเจน และเรียกได้ว่าเชื่อมโยง ประสานการทำงานร่วมกันเป็นระบบ Ecosystem โดยการสนับสนุนตั้งแต่ระดับนโยบายทางด้านธุรกิจ การเงิน การพัฒนาบุคลากร ความรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ล้วนมีความจำเป็นในการริเริ่ม ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมในรายกิจการ และภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมในระดับมหภาคของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 

 

กิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย  
<NEW!>  Social enterprise in a global context: the role of Thai higher education institutions (Country brief: Thailand) Download
<NEW!>  Social enterprise and sustainable development: opportunities and challenges: Richard Hull Download
<NEW!>  Social enterprise in a global context: the role of higher education institutions Download
From Ideas to Social Enterprise – A guide to utilising university intellectual property for the benefit of society  Download 
Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions (Reports) Download
Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions (Presentation slides) Download
Learning approaches inside and outside the classroom can contribute to social innovation: Judith Reynolds Download 
Learning approaches inside and outside the classroom can contribute to social innovation: Wray Irwin Download
Learning approaches inside and outside the classroom can contribute to social innovation: Prof Dr Kriengsak Chareonwongsak Download
Building ecosystems for thriving social enterprises: Peter Ptashko Download
Can alumni & social entrepreneur networks be a catalyst for building an inclusive approach?: Pathik Pathak Download
Tapping into private sector companies and corporates to support social entrepreneurship: Wray Irwin Download
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Keith Jeffrey Download
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Asst Prof Dr Duanghathai Pentrakoon Download
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Asst Prof Dr Akkharawit Kanjana-Opas Download
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Asst Prof Dr Tiranee Achalakul Download
Incubating social enterprises: Michael Roy Download
Incubating social enterprises: Judith Reynolds Download
Incubating social enterprises: Dr Varintra Sirisuthikul Download
กิจการเพื่อสังคมและบริษัทเอกชน  
<NEW!>  How can corporate directors help nurture social enterprises?  
รายงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมทั่วโลก  
<NEW!>  Think Global, Trade Social Download
<NEW!>  Social Enterprise in the UK Download
<NEW!>  กิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร การพัฒนาสู่ภาคกิจการเพื่อสังคมที่เติบโต Download
A fair trade-off? Paradoxes in the governance of fair-trade social enterprises (Research) Download
Social Enterprises as Hybrid Organisations (Research) Download
www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/reports