Training Programme on Design and Social Entrepreneurship
Date
จันทร์ 31 สิงหาคม 2015 -
00:00 - 23:59
สถานที่
Bangkok, Thailand

Training Programme on Design and Social Entrepreneurship (Business and Investment Readiness Programme)

 

หากคุณคือผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ต้องการสนับสนุนชุมชนหรือแก้ปัญหาในสังคม 

บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมด้านการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Business and Investment Readiness Programme) โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศไทยทั้งด้านการพัฒนางานหัตถกรรมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมและการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการทำกิจการเพื่อสังคม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะพัฒนาทักษะทางธุรกิจและช่วยเพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ  ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 20 ท่านจะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญจาก Cockpit Arts ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบที่สามารถสร้างผลงานได้  ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการอบรมทางไกลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง และ 2 ท่านในจำนวนนี้จะมีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักร

  

กำหนดการโดยสังเขป

ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2558

คัดเลือกผู้เข้าอบรมและสัมภาษณ์ 8-9 กันยายน 2558

อบรม (5 วัน) 21-25 กันยายน 2558

อบรมทางไกลและลงพื้นที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2558

แสดงผลงาน ปลายกุมภาพันธ์ / ต้นมีนาคม 2559

 

 

Category icon
Society