2PK
Prodigal theatre - 2PK

การอบรม Performance- Parkour (2PK) โดย The Urban Playground Team ครั้งแรกในประเทศไทย

Parkour หรือ PK หมายถึงกีฬาฟรีรันนิ่ง (freerunning) แบบฝรั่งเศส เป็นการข้ามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองด้วยการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลื่นไหล ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การปีน การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การแกว่งตัว รวมถึงการกระโดดข้ามถนนหนทางและอาคารต่าง ๆ

คณะ The Urban Playground Team จากประเทศอังกฤษซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2547 เป็นกลุ่ม “Performance-Parkour (2PK)” ซึ่งสร้างสรรค์การแสดงหลากหลายรูปแบบจากการผสมผสานกีฬา parkour เข้ากับนาฏยศิลป์แบบร่วมสมัย ได้เปิดการแสดงมาแล้วกว่า 5 ทวีป และเปิดการสอน 2PK ในทุกที่ที่เดินทางไป ในฐานะผู้นำของเครือข่าย 2PK ในระดับโลก คณะ The Urban Playground Team ถือเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน 2PK ทั่วโลก

Performance-Parkour เป็นมากกว่าการสาธิตและแสดงท่าทาง แต่รวมถึงการสร้างเรื่องราวร่วมกันระหว่างผู้เล่น ผู้ชม และสถานที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์และสภาพแวดล้อม

บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับ The Urban Playground Team และ Asia Parkour เปิดอบรม Performance-Parkour (2PK) ในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 นี้ นำการสอนโดย Alister O’Loughlin นักแสดงมือรางวัลและผู้ร่วมก่อตั้งคณะ The Urban Playground Team ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนพื้นฐานการเคลื่อนไหวและปรัชญาของ Performance- Parkour ได้ตามรายละเอียดดังนี้

• ปรัชญาพื้นฐานของ parkour แบบดั้งเดิม

• คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ parkour แบบมาตรฐาน

• วิธีการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและลื่นไหล

• ภาษาทางการแสดง parkour (2PK)

• การปรับใช้หลักการของ parkour สำหรับ performance-parkour (2PK)

• การทำงานเดี่ยวหรือกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

• การออกแบบท่าสำหรับ 2PK

 

สามารถเข้าร่วมได้ ณ Asia Parkour อาคารอมรินทร์ พลาซ่า (BTS ชิดลม) ตามวันและเวลาด้านล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

3 กรกฎาคม 18.00 – 21.00 น. (20 คน)

4 กรกฎาคม 13.00 – 16.00 น. (20 คน)

สำรองที่ได้ที่คุณมาลาศรี โทร. 092-251 2705 หรือ Malasri.charokram@britishcouncil.or.th. 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมอบรม