ลักษณะของ Line Graph เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Data ภายใต้ timeframe ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สอบจึงควรที่จะต้องรู้ถึงคำศัพท์และไวยากรณ์ ที่จะใช้สำหรับการเขียนอธิบาย Line Graph เพื่อนำไปซักซ้อมในสำหรับพาร์ท Writing ในวันนี้เราได้รวมคำศัพท์รวมถึง Tips สำคัญสำหรับการอธิบาย Line Graph สำหรับ IELTS Writing Task 1 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ IELTS โดยเฉพาะมาฝากค่ะ

กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • Unchanged
 • Remained stable at
 • Remained constant

กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงลดลงไม่มาก

 • Went down moderately

กลุ่มลดลงยังจุดต่ำสุด

 • Reached a trough
 • Hit a low of

กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 • Climbed dramatically
 • Increased dramatically

กลุ่มเพิ่มขึ้นไปยังจุดที่สูง

 • Hit a high of
 • Reached a high of

กลุ่มจุดสูงสุด

 • Peaked at
 • Reached a peak of

กลุ่มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่มาก

 • Rose steadily
 • Grew steadily

GRAMMAR TIP

 • Verb + Adverb

ตัวอย่าง: The population in the city increased significantly

 • There + was + a/an/the + Adjective + Noun

ตัวอย่าง: There was a significant increase in the population in the city.

เพื่อน ๆ คงจะได้แนวทางการเขียนตอบ Line Graph ไปไม่มากก็น้อยนะคะ อย่างไรก็ดีการจะได้คะแนนสูงนั้นเพื่อน ๆ ต้องหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์มาใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริติช เคานซิลมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์พร้อมจะแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อกับให้เพื่อน ๆ เพื่อได้คะแนนสูงตามที่หวังไว้  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของคอร์สเตรียมสอบ IELTS ได้ที่นี่