การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Aptis สามารถสนองความต้องการของคุณได้ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะรวมไปถึงพาร์ทหลักคือ Grammar และ คำศัพท์ หรือจะเลือกสอบแค่ทักษะเดียว

ข้อสอบเขียน Aptis เป็นอย่างไร

ข้อสอบเขียน Aptis มีทั้งหมด 4 ข้อ คุณจะต้องตอบลงใน Form และ โต้ตอบกับข้อสอบเขียน แบบ social  media และเขียน emails การสอบเขียนทั้งหมดจะถูกวัดผลโดย examiners จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 55 นาที เวลาด้านล่างเป็นเพียงเวลาแนะนำเท่านั้น

  • การสอบเขียนวัดระดับการใช้คำ (ในพาร์ทแรก คุณจะต้องตอบโดยการเติมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ไม่มีการเขียนเพิ่มเติมในส่วนนี้  (ไม่มีการเขียนเป็นประโยค) เพียงแค่เขียนเป็นคำ ๆ เท่านั้น คุณควรจะใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีในส่วนนี้
  • คำตอบสั้น (ส่วนนี้ก็ต้องตอบในกระดาษคำตอบ แต่คราวนี้คุณจะต้องเขียนเป็นประโยค คุณไม่ควรใช้เวลาเกิน 7 นาทีในข้อนี้)
  • ข้อสอบวัดระดับการเขียน 3 ข้อ (ข้อนี้จะเป็นข้อสอบแนวโต้ตอบกับคู่สนทนา คุณจะต้องทำ 3 ข้อและใช้เวลาตอบไม่เกิน 10 นาที)
  • การเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ข้อนี้คุณจะต้องเขียน email แบบไม่เป็นทางการถึงเพื่อนและ แบบเป็นทางการถึงคนที่ไม่รู้จัก ซึ่งทั้ง 2 เมล จะให้แสดงความรู้สึกเชิงตอบโต้ในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สมมติที่ได้รับ คุณไม่ควรใช้เวลาเกิน 20 นาทีในส่วนนี้ 

คะแนนสอบ Aptis หมายความว่าอย่างไร

คุณจะได้รับการวัดผลโดย CEFR ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ CEFR  A1-C2 สำหรับแต่ทักษะ ถ้าคุณสอบทั้ง 4 ทักษะ คุณจะได้รับผลสอบ CEFR และ ระดับคะแนน 0-50 ซึ่งแสดงความสามารถของคุณได้การสอบ

ถ้าคุณอยาก ใช้สอบ Aptis ในการวัดผล ผู้สมัคร สถาบัน คุณสามารถติดต่อทีม Aptis ซึ่งจะให้คำปรึกษาคุณได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง