ข้อสอบพูด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ใช้เวลาในการทำทั้งหมด 12 นาที

คำตอบของคุณจะถูกอัดเสียง และให้คะแนนโดยอาจารย์ของบริติช เคานซิล ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไว้ดังนี้:

  • ผู้สอบต้องมั่นใจว่าเข้าใจคำถามและได้ตอบคำถามครบถ้วนและเหมาะสม
  • พยายามอธิบายและขยายความคำตอบของคุณ
  • ก่อนวันสอบ ให้ฝึกฝนการพูดให้ได้มากที่สุด อย่างกังวลกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารคำตอบให้มีประสิทธิภาพ
  • อัดเสียงการพูดของคุณ โดยให้เน้นพัฒนาทางด้านคำศัพท์ การออกเสีย และแก้ไขความลังเลในการพูด