การวัดทักษะในการสอบ Aptisสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ มันทำให้องค์กร สถาบันของคุณสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงพาร์ทหลักของการสอบ คือ Grammar และ คำศัพท์ หรือ จะเลือกเทสแค่ทักษะเดียว

สอบพูดของ Aptis เป็นอย่างไร

และใช้เวลาโดยรวมประมาณ 12 นาที ด้านล่างคือรายละเอียดการสอบในแต่ละข้อ

  • ข้อมูลส่วนตัว (ในส่วนนี้ คุณจะถูกถามให้ตอบ 3 คำถามในข้อมูลส่วนตัว คุณจะต้องใช้เวลา 30 วินาทีในแต่ละคำถาม
  • อธิบาย หรือ เล่าถึงประสบการณ์ โดยให้เหตุผล และ คำอธิบาย  (ในส่วนนี้ คุณจะถูกถามให้อธิบายรูปและตอบคำถาม 2 ข้อ เกี่ยวกับรูปภาพที่ให้ คำถาม 3 ข้อจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นในแต่ละข้อ (จากรายละเอียด ถึง ความคิดเห็น) คุณจะต้องใช้เวลา 45 วินาทีในการตอบคำถาม
  • อธิบาย เปรียบเทียบและให้เหตุผล ( ในส่วนนี้ คุณจะต้องเปรียบเทียบรูปภาพ 2 รูป และตอบคำถาม 2 ข้อ เกี่ยวกับหัวข้อ คำถาม 3 ข้อจะเพิ่มความยากไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ให้อธิบาย ไปจนถึงการคาดการณ์ คุณจะต้องใช้เวลา 45 วินาที ในแต่ละคำถาม
  • อธิบายประสบการณ์ส่วนตัวและความคิดเกี่ยวกับหัวข้อสมมติ (ในข้อสุดท้ายนี้ คุณจะเห็นรูปและถูกถาม 3 คำถามเกี่ยวกับหัวข้อสมมติ คุณจะได้เวลา 1 นาทีเพื่อเตรียมตัวตอบคำถามและ เขียนตอบ คุณจะต้องใช้เวลาพูด 2 นาที

คะแนน Aptis หมายความอย่างไร

คุณจะได้ผลการสอบที่วัดผลโดย CEFR พวกเขาจะระบุระดับของคุณ CEFR A1-C2 สำหรับแต่ละทักษะ ถ้าคุณสอบทั้งหมด 4 ทักษะ คุณจะได้คะแนนเฉลี่ย และ จะมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-50 ซึ่งแสดงถึงระดับความสามารถของคุณในการทำสอบ

ถ้าคุณอยากสอบพูด Aptis เพื่อจะวัดผลผู้สมัคร คุณครู นักเรียน ในองค์กรของคุณ สามารถติดต่อทีม Aptis ของเรา ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง