การวัดทักษะในการสอบ Aptisสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ มันทำให้องค์กร สถาบันของคุณสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงพาร์ทหลักของการสอบ คือ Grammar และ คำศัพท์ หรือ จะเลือกทดสอบแค่ทักษะเดียว

สอบฟังของ Aptis เป็นอย่างไร

การสอบฟังจะมี 25 คำถาม ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 55 นาที สำหรับข้อสอบการฟังมีสิ่งที่ควรรู้ ดังนี้

  •  ทั้ง25คำถามนี้คำตอบจะเป็นแบบช้อยโดยมีสี่ตัวเลือก
  • ในแต่ละส่วนของข้อมูลของการฟังจะมีคำถามเดียว
  • คุณสามารถฟังคำถามซ้ำได้แต่เราจะไม่แนะนำ

ใน 3 ข้อ ด้านล่าง จะเป็นการอธิบายลักษณะของคำถาม  ซึ่งในการสอบคำถามในลักษณะนี้อาจไม่ได้ปรากฏตามลำดับ

  • การจำคำและตัวเลข (ในคำถามนี้ คุณจะได้ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์สั้นๆและคุณจะต้องค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น เบอร์โทรศัพท์, เวลา) หรือคำศัพท์
  • ค้นหาข้อมูลเฉพาะ,ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (ในคำถามนี้ คุณจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างคนสองคนหรือคนเดียวและคุณจะต้องค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น พวกเขาต้องการจะไปที่ใด หรือ พวกเขาต้องการจะซื้ออะไร)
  • การสรุป (ในคำถามนี้ คุณจะได้ฟังบทสนทนาสั้นๆอีกครั้งระหว่างคนสองคนหรือคนเดียว สิ่งที่ต้องให้ความสนใจในช่วงนี้ไม่ใช่ความหมายของบทสนาแต่จะเป็นการค้นหาคำบอกใบ้ในภาษาหรือโทนเพื่อที่จะช่วยค้นหาทัศนคติ ความตั้งใจ หรือความคิดเห็นของผู้พูด)

คะแนน Aptis หมายความอย่างไร

คุณจะได้ผลการสอบที่วัดผลโดย CEFR พวกเขาจะระบุระดับของคุณ CEFR A1-C2 สำหรับแต่ละทักษะ ถ้าคุณสอบทั้งหมด 4 ทักษะ คุณจะได้คะแนนเฉลี่ย และ จะมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-50 ซึ่งแสดงถึงระดับความสามารถของคุณในการทำสอบ

ถ้าคุณอยากสอบฟัง Aptis เพื่อจะวัดผลผู้สมัคร คุณครู นักเรียน ในองค์กรของคุณ สามารถติดต่อทีม Aptis ของเรา ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง