How to use aptis

คุณต้องการให้ Aptis ดำเนินการในรูปแบบใด?

 • จัดสอบโดยองค์กรของคุณ: เพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินการสอบ บริติช เคานซิลจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการจัดสอบด้วยตัวคุณเอง นอกเหนือไปจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการสอบ และทำรายงานผลการสอบได้ด้วยตัวคุณเอง
 • จัดสอบโดยบริติช เคานซิล: เราเข้าใจดีว่า คุณอาจไม่มีเวลามากพอที่จะดำเนินการจัดสอบด้วยตัวเอง เราจึงพร้อมดำเนินการจัดการสอบให้แก่องค์กรของคุณ ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จนไปถึงการจัดทำรายงานผลการสอบ ซึ่งเราสามารถให้บริการคุมสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบนั้นๆ

ผลการสอบ

ช่วงคะแนนสอบของแต่ละทักษะที่ได้รับการทดสอบจะเริ่มจาก 0 ถึง 50 ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคล ทั้งยังใช้วัดความก้าวหน้าของผู้สอบเมื่อทำการสอบอีกครั้งได้ 

คุณสามารถเลือกดูคะแนนสอบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรเพียงคนเดียวหรือของทั้งแผนกโดยภาพรวมได้

รูปแบบการสอบที่มีความยืดหยุ่น

Aptis สามารถจัดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ:

การสอบผ่านคอมพิวเตอร์

การจัดสอบ Aptis ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบการสอบที่ง่ายที่สุด เนื่องจาก:

 • สามารถจัดสอบที่องค์กรของคุณได้ตามที่คุณสะดวก
 • สามารถเลือกเป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
 • ผู้สอบสามารถเลือกทำแบบทดสอบในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ จึงเหมาะสมกับทั้งผู้สอบและธุรกิจของคุณ
 • ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบ Aptis เพื่อนำมาใช้ทดสอบโดยปราศจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในภายหลังได้
 • สามารถทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • เป็นรูปแบบการสอบที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก

การสอบแบบใช้กระดาษ

การจัดสอบโดยใช้กระดาษและปากกาในการทำข้อสอบสามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่คุณต้องการจัดสอบ Aptis ที่มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากในการสอบครั้งเดียว ทั้งนี้การสอบพูดจะต้องทำการทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

การสอบแบบใช้กระดาษนี้เป็นเรื่องง่าย เนื่องจาก:

 • สามารถวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษผลของผู้สอบเป็นจำนวนมากได้ในการจัดสอบครั้งเดียว
 • สามารถดำเนินการสอบได้ แม้ปราศจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถจัดสอบได้ แม้ผู้สอบจะไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจัดสอบ เป็นไปตามรูปแบบการจัดสอบ Aptis ในประเทศไทย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งในการจัดสอบและการได้รับผลคะแนน

ทางเลือกในการทดสอบภาษาอังกฤษโดย Aptis ช่วยรองรับความต้องการของคุณ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 48 ชั่วโมงหลังการส่งข้อสอบ ผู้สอบก็จะได้ทราบผลการสอบนั้นๆ นอกจากนี้การสอบทักษะการพูดและการเขียนยังได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของบริติช เคานซิล

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าคุณจะใช้แบบทดสอบ Aptis เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหรือเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนังกงานในองค์กร การสอบAptis เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของคุณได้

 • ข้อสอบสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเฉพาะสำหรับที่คุณต้องการ
 • รับข้อเสนอพิเศษจากการเลือกแพ็คเกจการสอบหลายๆประเภท
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนักในการจัดสอบทำให้สามารถประเมินผลพนักงานซ้ำได้อีกหลายครั้ง จึงเหมาะสำหรับการประเมินความก้าวหน้าทางภาษาของบุคลากรในทุกครั้งที่ใช้

มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ

 • คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในการประเมินเฉพาะทักษะที่ต้องการ (การเขียน การอ่าน การพูด หรือการฟัง ) หรือเลือกทดสอบทั้ง 4 ทักษะให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น การค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว และการศึกษา เป็นต้น
 • คุณสามารถให้ความสำคัญกับประเด็นทางธุรกิจที่คุณต้องการเน้นเป็นพิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นการคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันและการรักษาชื่อเสียงขององค์กร

ความโปร่งใสและปลอดภัยในการสอบ

 

Aptis ให้โอกาสผู้สอบทุกคนได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยแบบทดสอบได้ถูกพัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อให้เนื้อหาของข้อสอบมีความเป็นกลางจึงเหมาะสมกับผู้สอบทุกเชื้อชาติในการทดสอบความสามารถทางด้านภาษา

แบบทดสอบ Aptis มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังมีชุดคำถามใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ผู้สอบจะไม่ได้รับชุดคำถามชุดเดียวกับผู้สอบที่นั่งอยู่ติดกัน

ผลการสอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

เรามีประสบการณ์มากกว่า 70 ปีในด้านการสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบ Aptis มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ จากการวิจัยพบว่า ผู้สอบได้รับผลสอบที่ใกล้เคียงกันแม้จะเข้าสอบหลายครั้ง จากการให้คะแนนการสอบพูดและข้อเขียนซึ่งผ่านการให้คะแนนจากรที่ผู้ตรวจสอบข้อที่เชี่ยวชาญของเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การทดสอบทักษะทางภาษาได้ที่หน้างานวิจัย

ช่วงคะแนนสอบที่คุณได้รับ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR ซึ่งผลสอบจะให้ระดับคะแนนในแต่ละทักษะที่เข้าสอบ ตั้งแต่ A1 ถึง  C แต่หากคุณทำแบบทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คุณจะได้รับรายงานผลระดับ CEFR รวมของทุกทักษะเพิ่มเติมด้วย โดยระดับ CEFR นี้ ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในฐานะมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาสากล