Date
อาทิตย์ 21 ธันวาคม 2014 -
13:00 - 15:00
สถานที่
บริติช เคานซิล สยามแสควร์ ห้อง 19

The Advantage of a UK Sixth Form college

ปัจจัยหลักในความสำเร็จของโรงเรียนประเภท UK SIXTH FORM COLLEGE ที่นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 

อาทิเช่น  

OXFORD, CAMBRIDGE, UCL and LSE

นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนประจำของประเทศอังกฤษ จำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประเภท Sixth form colleges เนื่องจากโรงเรียนประเภทดังกล่าวมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นประกอบกับการมุ่งเน้นในด้านวิชาการอย่างเฉพาะเจาะจง  รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของนักเรียนเพื่อเข้าสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัยภายภาคหน้า  เช่น การฝึกฝนการสัมภาษณ์ การเตรียมความพร้อมในการเขียน personal statement การฝึกฝนทำแบบทดสอบต่างๆที่จำเป็นต้องใช้มนการสมัครเข้าศึกาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของหสราชอาณาจักร เช่นการสอบ TSA

โรงเรียนประเภท Sixth form colleges ยังให้ความใส่ใจในเรื่องการจัดสรรเรื่องที่พักที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลไป (เช่น ห้องพักเดี่ยว) และยังรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะของนักเรียนอีกด้วย

.หัวข้อสัมมนามีดังนี้

• ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษและประเภทของโรงเรียน

• จะเลือกโรงเรียนประเภท Sixth Form colleges ให้เหมาะสมได้อย่างไร?

• การใช้ชีวิตของโรงเรียนประเภท Sixth Form colleges ในอังกฤษเป็นอย่างไร?

• เมื่อไหร่คือเวลาที่เหมาะสมในการสมัครเรียน?

• จะต้องเตรียมอะไรบ้างในการสมัครเรียน?

• ควรจะตั้งคำถามอะไรถ้าตัดสินใจไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ?

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรในหัวข้อสัมมนาครั้งนี้คือ Mr. Steve Cook ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษมากว่า20ปี และผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของประเทศอังกฤษ ณ ปัจจุบัน Mr. Steve Cook ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ISCU (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ISCU ได้ให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆให้กับนักเรียนต่างชาติที่ ณ ปัจจุบันนักเรียนเหล่านั้นกำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษมากกว่า 300 คน