Education UK Exhibition
UK firework

นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เป็นนิทรรศการศึกษาต่อครั้งยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นทุกปีโดยบริติช เคานซิล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในสหราชอาณาจักรอย่างครบถ้วน ภายในงาน คุณจะได้พบกับ

  • สถาบันการศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักรกว่าร้อยสถาบันที่บินตรงเพื่อให้ข้อมูลและตอบทุกข้อสงสัยสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทุกระดับในหสราชอาณาจักร
  • สัมมนาในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การขอวีซ่า เคล็ดลับพิชิต IELTS ข้อมูลการเตรียมตัวด้านการเงิน ฯลฯ
  • เวิร์คชอป จากบริติช เคานซิล และสถาบันการศึกษาในหลากหลายหัวข้อ
  • ประสบการณ์เรียนต่อจากศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร
  • ข้อมูลทุนการศึกษากว่า 1,000 ทุน ซึ่งคุณสามารถสมัครขอรับทุนได้ในงาน