ทำไมต้องใช้ Active Voice แทน Passive Voice ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลายคนคงสงสัยว่าเราควรจะใช้ Active voice หรือ Passive voice เมื่อไหร่ เพราะเราเรียนรู้มาแต่วิธีการเปลี่ยนจาก Active voice เป็น Passive voice เป็นส่วนมาก การที่เราเข้าใจว่า Active voice คือประธานเป็นผู้กระทำ ส่วน Passive voice คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำ 

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ Active voice และ Passive voice ว่าทำไมการสื่อสารเชิงธุรกิจคุณควรที่จะใช้การสื่อสารแบบ Active voice แทน Passive voice

Passive voice นั้นมีส่วนช่วยในการสื่อสารเพื่อแสดงให้เห็นเด่นชัดในเรื่องของรูปประโยคว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งสามารถใช้ในการขยายความให้เกิดรูปแบบประโยคที่ดูสละสลวยมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็มักถูกใช้ในการเขียนเชิงเรียงความ (Essay) การบรรยาย (Descriptive) หรือการเล่าเรื่อง (Narrative) เสียเป็นส่วนใหญ่

ทำไม Passive voice จึงไม่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ? 

เพราะด้วยรูปแบบประโยคของ Passive voice ที่มักจะยาว และใช้เวลาในการอ่าน การตีความ จนอาจทำให้การสื่อสารนั้นผิดพลาดได้ จึงมักไม่นิยมใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ อีกส่วนสำคัญคือเรื่องของการตีความหมาย ด้วยการที่รูปแบบของ Passive voice นั้นมีความยาว และมักจะยกประเด็นต่างๆ จึงอาจทำให้เกิดการตีความหมายในเชิงที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้ส่งสารนั้นกำลังที่จะเลี่ยงอะไรบางอย่าง เพราะด้วยประโยคที่คลุมเคลือ 

Active Voice จึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพราะด้วยการที่ Active voice นั้นสามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา สั้น กระชับ ได้ใจความสำคัญ จึงมักเป็นที่ต้องการในการสื่อสารเชิงธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี Passive voice เองนั้นก็มีประโยชน์ในเชิงที่ช่วยให้รูปประโยคนั้นดูอ่อนลง ดังนั้นผู้เขียนจึงควรเลือกให้ดีว่าสิ่งที่คุณกำลังที่จะสื่อสารอยู่นั้นจะทำการสื่อสารกับใคร และผู้อ่านนั้นมีลักษณะและความต้องการอย่างไร เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารให้ได้มากที่สุด

หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ใจความแบบครบเต็มทุกทักษะ โดยเฉพาะทักษะการพูด บริติช เคานซิล ขอเสนอคอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนที่จะช่วยปลดล๊อคความสำเร็จในการสื่อสารเชิงธุรกิจให้กับคุณ ผ่านบทเรียนที่หลากหลายมากกว่า 400 หัวข้อ ที่คุณสามารถเลือกลงเรียนได้ตามจุดประสงค์การเรียนของคุณไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

ไม่ต้องรอช้ากับความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้า พิเศษ! รับคำแนะนำด้านการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวที่จะช่วยแนะนำให้คุณพัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรู้ระดับภาษาอังกฤษของคุณเองภายในไม่กี่นาที อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also