Collocation เกี่ยวกับ Make ที่น่ารู้ก่อนสอบ IELTS

การใช้ Collocation นั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หรือไม้ตายที่เรียกว่าเด็ดเลยทีเดียว เพราะผู้สอบส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สอบคนไทยมักจะไม่ถนัดและเป็นส่วนที่ Examiners มักจะให้ความสำคัญในการสอบ ดังนั้นหากคุณรู้จัก Collocation และใช้ได้อย่างถูกต้องแล้ว จะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถทำคะแนนได้ไม่ยาก

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Collocation สำคัญที่เกี่ยวกับคำว่า Make กัน

1) Make a mess

การที่ทำให้เลอะเทอะ เปื้อน ดูไม่เป็นระเบียบ

2) Make a note of

การจดบันทึก

3) Make a phone call

การโทรศัพท์

4) Make a sound / Make a noise

ทำให้เกิดเสียง หรือส่งเสียง

5) Make friend

สร้างความสัมพันธ์หรือเป็นเพื่อนกัน

จะเห็นได้ว่าทั้ง 5 คำข้างต้นที่คุณพบนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับคำว่า Make ซึ่งยิ่งคุณฝึกใช้คำเหล่านี้ในการพูดมากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดั่งเจ้าของภาษาเลยทีเดียวก็ว่าได้ ไม่ต้องรอช้าสำหรับใครที่เตรียมสอบ IELTS Coach Boost เพราะบริติช เคานซิล เปิดแล้วคอร์สเตรียมสอบ ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่พร้อมจะให้คุณมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also