ไอเดียสำหรับการสอบ IELTS Writing Task 2 ในหัวข้อ Animal rights

เรื่องของสิทธิเสรีภาพของสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจในระดับโลก เพราะสัตว์เองนั้นก็เป็นเพื่อนที่อยู่ร่วมโลกกับมนุษย์เรามาช้านาน เรื่องของการทดลองสัตว์ การฆ่าสัตว์นั้นมักจะเป็นเรื่องที่ถูกยกมาเป็นประเด็นในระดับโลก เช่นเดียวกับการสอบ IELTS แล้ว หัวข้อที่เกี่ยวกับ Animal rights ก็เป็นเรื่องที่ถูกยกมาเป็นคำถามในการสอบอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาสร้าง Ideas ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS ได้ไม่ยากกับ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Animal rights 

1) สัตว์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางยา

2) การใช้สัตว์ทดลองในเชิงการแพทย์นั้นช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับมนุษย์

3) สัตว์ทดลองนั้นช่วยสร้างและพัฒนาให้วิทยาศาสตร์นั้นก้าวหน้า

4) การทดลองในสัตว์สร้างความรู้ใหม่โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์

5) นักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศเริ่มลดจำนวนการใช้สัตว์ทดลองแล้วในหลายประเทศ

6) เครื่องสำอางที่ใช้สัตว์ทดลองเริ่มถูกแบนในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว

จะเห็นได้ว่า Ideas ที่ทางบริติช เคานซิล ทำการเสนอนั้นมักจะเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับการทดลอง และเรื่องของการแพทย์ แต่ก็ยังเชื่อมโยงในส่วนของความคิดที่ในเชิง Globalisation อยู่ด้วยเช่น การที่เครื่องสำอางใช้สัตว์ในการทดลองเริ่มถูกแบนแล้วในหลายประเทศ เป็นต้น

หากคุณอยากเริ่มต้นพัฒนาและเตรียมสอบ IELTS ให้ถูกต้องแล้ว พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน IELTS จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยคุณพัฒนาจากพื้นฐานจนถึงขึ้นสูง ด้วยอาจารย์คุณภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน IELTS ได้ที่นี่

See also