Idea สำหรับการตอบ IELTS Writing Task 2 ในหัวข้อ Advertising ตอนที่ 2

จากบทความที่แล้วที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ IELTS Writing Task 2 ที่เป็นไอเดียในด้านที่เป็น Positive กันไปแล้ว วันนี้บริติช เคานซิล จะพาคุณมาพูดคุยไอเดียสำหรับการเขียนในเชิงที่เป็น Disadvantages ของ Advertising ใน IELTS Writing Task 2 กัน ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย

1) Advertising ชี้นำความคิดของคนซึ่งทำให้คนคล้อยตามเพื่อที่จะให้คนซื้อสินค้า

2) ผู้สร้างโฆษณา (Advertisers) เน้นที่การสร้างโฆษณาเพื่อขายความเชื่อถือของแบรนด์ (brand image)

3) Advertising สร้างความแตกต่างระหว่างชนชั้น สถานะของบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่มล้ำทางสังคม

4) Advertising ที่เป็นสินค้าที่เด็กชอบมักชี้นำให้เด็กๆ เกิดความอยาก และความต้องการที่เกินจริง

5) สินค้าที่ Advertising สำหรับเด็กเช่น ของเล่นและสินค้าฟุ่มเฟือยสร้างความกดดันให้กับพ่อแม่ในการซื้อสินค้าเหล่านั้นให้กลับเด็กๆ

6) Advertising บางอันมักโฆษณาเกินจริง และทำให้เกิดการชวนเชื่อ

ทั้ง 6 ข้อนี้เป็นไอเดียที่คุณสามารถนำไปใช้สำหรับเขียนใน IELTS Writing Task 2 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อแตกต่างได้ระหว่าง Advantages และ Disadvantages ได้ชัดเจนมากยิ่งขี้น อย่ามัวรอช้ากับการเตรียมสอบ IELTS เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา เริ่มต้นให้ถูกทางจากพื้นฐานสู่ขั้นสูงด้วย คอร์สเรียน IELTS จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจพร้อมปลดล๊อคสู่ความสำเร็จในการสอบได้ไม่ยาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also