เปิดเฉลยคำศัพท์สำคัญสำหรับ IELTS Speaking และ Writing ในหัวข้อ Social & Global Problems

ปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเราแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โลกร้อน ความยากจน ปัญหาความขัดแย้ง การประท้วงต่าง ๆ หากมองดูกันดี ๆ ทุกปัญหาล้วนไม่ได้รับการแก้ไข และมักจะถูกยกมาเป็นประเด็นในประชุมหรือโต้วาทีเพื่อหาทางออก

IELTS exam ก็เช่นกันหัวข้อเรื่อง Social & Global Problem มักจะถูกนำมาใช้เป็นคำถามที่ใช้ในการสอบอยู่เป็นประจำ โดยที่ผู้สอบก็มักจะไม่สามารถตอบคำถามได้ดีนักเพราะเนื่องจากผู้สอบส่วนใหญ่มักไม่ได้เตรียมพร้อมในส่วนของคำศัพท์ และวิธีคิดในการแก้ไขเอาไว้

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมวิธีวางแผนตอบคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นเฉลยให้คุณได้พร้อมก่อนสอบได้ไม่ยาก ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

1) Discrimination

คือการเลือกปฏิบัติหรือเรื่องของปัญหาเชื้อชาติ ที่มักจะถูกยกมาเป็นประเด็นในการบริหารและจัดการ

2) Protest

การประท้วง เรียกได้ว่าเป็นวิธีแสดงออกอย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยเลยก็ว่าได้ และมักจะมาคู่กับปัญหาสำคัญเช่น การแบ่งชนชั้น/ชนชาติ (Discrimination) หรือปัญหาแรงงาน เป็นต้น

 3) Unite

คือความสามัคคีนั่นเอง เรียกได้ว่าทุกประเทศ ทุกกลุ่มนั้นควรมีให้แก่กันเพื่อทำให้เกิดความปรองดอง และสันติสุขนั่นเอง

4) Poverty-stricken

คำนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ เพราะสิ่งนี้คือปัญหาความยากจน มักจะมาพร้อมกับเรื่องราวของรายต่อหัวของประชากร ซึ่งคุณสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในการตอบคำถามได้ไม่ยาก

5) Crime-ridden

คือปัญหาหรือพื้นที่ที่มีเรื่องของอาชญากรรมอยู่สูง

6) Famine

หมายถึง ปัญหาข้าวยากหมากแพง ซึ่งมักจะก่อให้เกิด Poverty-stricken นั่นเอง

7) Epidemic

ปัญหาโรคระบาด มักจะเกิดกับการที่ระบบสาธารณสุขนั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีนั่นเอง

8) Flood

น้ำท่วมหรือวาตภัยมักเป็นปัญหาระดับโลกที่ในบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้เพียงเพราะพลังธรรมชาติ

9) Drought

ตรงข้ามกับข้อ 8 หรือ Flood เพราะ Drought คือปัญหาความแห้งแล้ง

10) Global warming

ปัญหาในยุคปัจจุบันคือปัญหาโลกร้อนนั่นเอง

หากคุณลองมองให้ดี ๆ ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่มักจะถูกยกมาเป็นประเด็น ซึ่งหลายประเทศในระดับสากลก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่ ดังนั้นคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ยาก แต่ก่อนจะเริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อยากให้คุณเริ่มพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ก้าวไกล พร้อมสำหรับการสอบ เพราะบริติช เคานซิล เปิดคอร์สเตรียมสอบ IELTS ให้คุณได้พร้อมสำหรับการสอบและพิชิต Band ที่ต้องการได้ไม่ยาก อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also