ตัวอย่าง Ideas สำคัญสำหรับการสอบ IELTS Writing Task 2 ในหัวข้อ Education

หากคุณกำลังจะสอบ IELTS เพื่อเรียนต่อ และ IELTS Writing Task 2 นั้นเป็นอีกด่านที่คุณจำเป็นต้องเจอแล้ว หัวข้อ Education เปรียบเสมือนสนามสอบที่ให้คุณพร้อมก่อนเรียนจริงในระดับที่สูงขึ้นไป

หัวข้อ Education นั้นก็มักจะออกสอบและมาพร้อมกันในส่วนของการเปรียบเทียบ (Comparison) ในส่วนของ Benefits หรือ Advantages ซึ่งมักจะใช้ในการเปรียบเทียบ (Comparison) ดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถพิชิตข้อสอบได้แบบมีกลยุทธ์แล้ว บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาเช็ค Ideas เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Education ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการเขียนสำหรับ IELTS Writing Task 2 กันได้เลย

Ideas ตัวอย่างเกี่ยวกับ Benefits ของ Education

1) การศึกษาช่วยให้ความรู้และทักษะสำคัญกับคน

2) ผู้ที่ได้รับการศึกษาและผ่านการรองรับ (Qualification) มักจะมีโอกาสหางานได้มากกว่า

3) การศึกษาช่วยให้ได้รายได้ที่สูงขึ้น (Higher salary)

4) การศึกษาช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนาในเชิงบวก (Education contributes positively to society)

5) โรงเรียนและการศึกษาช่วยสอนและพัฒนาศีลธรรม การอดทน และการแบ่งปัน

6) การศึกษาช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะโตไปเป็นคนของสังคม

 

Ideas ตัวอย่างเกี่ยวกับ Benefits ของการเรียนต่อต่างประเทศ (Studying Abroad)

1) คอร์สเรียนในสถาบันต่างประเทศมีจำนวนมากกว่าในประเทศและมีคุณภาพที่ดีกว่า

2) นักเรียนต่างต้องการที่จะได้รับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ที่มีชื่อเสียง (Prestigious university)

3) มหาวิทยาลัยชั้นนำจ้างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ (Experts in their fields)

4) การเรียนจบในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสที่ดีในชีวิต (Better job opportunities)

5) การศึกษาในต่างประเทศช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่เปิดกว้าง (Broaden students’ horizons)

6) นักเรียนจะได้ซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ จากประเทศที่ได้ไปเรียน

7) มีความเป็นอิสระและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น (More Independent)

8) การเรียนต่อต่างประเทศช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นจากการดูแลตนเอง

9) นักเรียนได้ทักษะทางภาษาที่เพิ่มมากขึ้น

จาก Ideas ต่างๆ ที่คุณได้เห็นนั้นจะพบได้ว่าการศึกษาล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์เป็นส่วนมาก แต่ถ้าหากคุณต้องทำการเปรียบเทียบแล้วคุณเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความแตกต่างให้เห็นชัด

หากคุณต้องการวางแผนเตรียมตัวสอบ IELTS และกำลังมองหาคอร์สที่จะช่วยให้การสอบของคุณสำเร็จได้ดังเป้าหมายที่วางไว้ คอร์สเตรียมสอบ IELTS จาก บริติช เคานซิล คือคำตอบ เพราะด้วยกลยุทธ์ เทคนิค และเนื้อหาที่อัดแน่นที่ถูกสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ก็จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาได้ถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน สนใจคอร์สสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also