มาดู Ideas การตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Drugs ใน IELTS Writing Task 2 ได้ที่นี่

เรื่องของ Drugs ที่มักออกมาเป็นคำถามใน IELTS Writing Task 2 นั้น เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Crime ซึ่งเป็นบทความที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้นจะมี Ideas ในหัวข้อของ Crime ซึ่งเป็นบทความที่แล้วที่คุณเองก็สามารถประยุกต์ใช้ Ideas เหล่านั้นไปกับเรื่อง Drugs ได้ด้วยเช่นกัน และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บริติช เคานซิล อยากพาคุณดู Ideas กันได้เลย

Ideas ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Drugs:

1) ผู้ติดยาเสพติดไม่ใช่นักโทษแต่ต้องการการบำบัด (Rehabilitation)

2) นักโทษและผู้ติดยาเสพติดควรที่จะได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพ

3) ผู้ติดยาเสพติดควรได้รับการบำบัดพร้อมพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพก่อนออกสู่สังคม

4) การบำบัดผู้ติดยาเสพติดช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5) การลดจำนวนการเสพยาเสพติดนั้นควรจะให้ความรู้กับเยาวชนตั้งแต่ยังเยาว์วัย

 

วิธีการลงโทษผู้กระทำความผิด (Punishment)

1) บทลงโทษที่รุนแรงจะช่วยลดจำนวนอาชญากรรม

2) ความกลัวต่อโทษประหารชีวิต (Death penalty) ช่วยทำให้อาชญากรรมลดลง

3) การประหารชีวิตเป็นการแสดงให้ผู้กระทำความผิดเกิดความกลัวจนไม่กล้ากระทำผิด

4) ผู้บริสุทธิ์บางคนที่ไม่ได้กระทำความผิดอาจถูกตัดสินและต้องรับโทษที่รุนแรง

5) ในบางกรณีโทษที่รุนแรงเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดอาจไม่ได้ลดจำนวนผู้กระทำผิด

6) ในบางประเทศการประหารชีวิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด (human rights)

7) การสร้าง Community เพื่อรับใช้สังคมช่วยให้จิตใต้สำนึกของผู้กระทำความผิดดีขึ้นซึ่งอาจไม่ต้องเพิ่มบทลงโทษ

จากที่คุณได้อ่าน Ideas ต่างๆ ด้านบนไปแล้ว คุณจะพบว่าข้อมูล Ideas ต่างๆ นั้นอาจนำไปปรับใช้ในการตอบได้ทั้ง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น Negatives หรือ Positives อย่าลืมว่า การสอบ IELTS นั้นไม่ได้เป็นการเช็คว่าคุณตรวจสอบแล้วว่าถูกหรือผิด แต่เป็นการที่คุณจะต้องแสดงความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้พร้อมก่อนสอบ บริติช เคานซิล ช่วยคุณได้กับคอร์สเรียน IELTS จากบริติช เคานซิล ที่พร้อมจะช่วยพัฒนาคุณให้พร้อมก่อนสอบด้วยเทคนิค และกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also