ตัวอย่างวิธีการคิด Advantages และ Disadvantages ใน IELTS Writing Task 2

ถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสอบ IELTS และกำลังกังวลอยู่กับ IELTS Writing Task 2 อยู่และกลัวว่าจะทำคะแนนได้ไม่มีโดยเฉพาะข้อสอบที่มักจะออกสอบในคำถามที่เป็น Advantages และ Disadvantages ซึ่งมักจะต้องใช้เวลาคิดหรือการ Brainstorm Ideas อย่างพอควรแล้ว คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะวันนี้บริติช เคานซิล จะพาคุณดูตัวอย่างการ Brainstorm Ideas ของทั้ง Advantages และ Disadvantages กันถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

1) ถ้าหัวข้อนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการศึกษา และปัญหาในช่วงวัยเรียน คุณสามารถทำการ List ในส่วนที่เป็นประโยชน์ (Advantages) และ ไม่เป็นประโยชน์ (Disadvantages) ได้ดังนี้

Advantages 

●  An excellent aid to study

●  Makes project work easily

●  Home schooling is gaining ground

Disadvantages

●  Internet games distract studies

●  Promotes Sedentary life and lifestyle diseases

●  Pornographic sites can mislead the adolescents

       

2)  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society)

Advantages

●  Telecommuting is a breakthrough the limitation of working from remote area.

●  Email and access to information help better and faster communication

●  Globalisation has been made possible

●  E-Shopping and E-Banking help a higher GDP of country.

Disadvantages

●  Cyber crimes are extremely harmful

จากทั้ง 2 ตัวอย่างข้างต้นคุณจะพบว่าคุณสามารถเลือกที่จะเขียนว่าส่วนใดมี Advantages มากกว่า Disadvantages หรือ Disadvantages มากกว่า Advantages ซึ่งเรียกได้ว่าช่วยคุณให้การเขียนของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่อะไรมากกว่าอะไรนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักอยู่ที่ข้อมูลพร้อมเหตุผลที่คุณมีต่างหากที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้อะไรมากกว่าอะไร

ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมสอบโดยเฉพาะ IELTS Writing แล้ว พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน IELTS จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาครบทั้ง 4 ทักษะ ปิดจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็งพร้อมปลดล๊อคความสำเร็จให้กับคุณในวันสอบจริง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also