Ideas ตัวอย่างของ IELTS Writing Task 2 ในหัวข้อ Crime

Crime เป็นหัวข้อทั่วไปใน IELTS Writing ที่มักจะออกสอบอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะ IELTS Writing Task 2 จริงอยู่ที่เรื่อง Crime นั้นเป็นหัวข้อที่ออกสอบบ่อยอยู่เป็นประจำแต่ก็มักจะเป็นปัญหาให้ผู้สอบส่วนใหญ๋ไม่สามารถทำคะแนนได้ดี อาจเพราะเนื่องด้วยการที่ไม่ได้ฝึกในส่วนของ Ideas และคำศัพท์ให้มากพอจน ทำให้ไม่สามารถสร้าง Ideas เวลาสอบได้ทันเวลาและมีคลังคำศัพท์มากพอ

หัวข้อ Crime ในการสอบ IELTS Writing Task 2 จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะด้วยตัวอย่าง Ideas ของ IELTS Writing Task 2 ที่บริติช เคานซิล ได้เตรียมพร้อมมาให้คุณแล้ว 

Ideas เกี่ยวกับ Crime:

1) อาชีพตำรวจถูกสร้างมาเพื่อให้จับโจรผู้ร้าย

2) วิธีการป้องกันอาชญากรรมที่ดีที่สุดคือการสร้างชุมชนที่แข็งแรง

3) การเพิ่มจำนวนตำรวจอาจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้

4) การศึกษาช่วยลดปัญหาอาชญากรรม

5) ปัญหาอาชญากรรมมักเริ่มต้นจากเด็กวัยรุ่นที่ออกจากโรงเรียน

6) วัยรุ่นที่ไม่ได้รับการศึกษามักเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สร้างให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

Ideas เกี่ยวกับ การลงโทษ (Punishments) และนักโทษ (Prisons):

1) ค่าปรับมักใช้สำหรับลหุโทษ

2) หากปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นบทลงโทษควรที่จะรุนแรงมากขึ้น

3) ปัญหาอาชญากรรมที่สูงขึ้นเป็นปัญหาที่ทำให้นักโทษล้นคุก

4) คุกถูกสร้างเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น

จาก Ideas ต่างๆ ที่คุณได้ดูไปแล้วก็อย่าพลาดที่ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มในส่วนของคำศัพท์ต่างๆ และทดลองฝึกเขียนให้เก่งและพร้อมก่อนลงสอบจริง

บริติช เคานซิล เปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ IELTS ด้วยการวางแผนการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS โดยเฉพาะพร้อมทดลองสอบเทียบวัดระดับคะแนน IELTS ด้วยมาตรฐาน CEFR ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำและทดลองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่นี่

See also